Volvo Trucks

Corporate Communications

Förklara en position. Lyfta ett specifikt ämne. Ha svar på tal. Ta ut budskapet så att alla förstår. Det är några exempel på vad våra uppdrag för Volvo Trucks Corporate Communications & Public Affairs kan gå ut på. Lite mer formellt kan de beskrivas så här: Från formulering av företagsstrategiska ställningstaganden i omvärldsfrågor (t ex klimat och miljö) och kommunikationsplattformar till kondenserade pressmeddelanden för en bred publik.

Se fler av våra case: