Omställningen till ett hållbart samhälle skapar stora möjligheter men utmanar samtidigt våra invanda föreställningar och tvingar oss att tänka nytt. När den fossilbaserade tillväxtsagan når sitt slut krävs nya inspirerande visioner som visar vägen framåt. Varje företag och organisation behöver ett tydligt hållbarhetsfokus som bottnar i den egna verksamheten och en berättelse som engagerar. Var och en måste se möjligheterna för att alla ska kunna jobba mot samma mål.

Vi hjälper dig att ställa om när verkligheten förändras
Som strategisk partner hjälper vi företag, organisationer och offentliga aktörer att analysera, prioritera och kommunicera, förändra attityder, skapa nya möjligheter och goda resultat. Det är vårt sätt att bidra till omställningen – från fossilt till förnybart, från linjärt till cirkulärt, från gårdagens verklighet till framtidens. Vill du veta mer om vad vi gjort för andra kan du titta lite närmare på våra referensuppdrag. Eller så kontaktar du oss direkt för ett samtal om vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Sustainable Story
Hållbarhetskommunikation handlar inte bara om att berätta vad ni gör. Det är en central del i arbetet som ger kraft åt omställningen både internt och externt. Where is my ponys modell Sustainable Story är ett exempel på hur vi arbetar med moment som utvecklar ooch förstärker just er hållbarhetsresa.


FOKUSERA
Vad bör vara vårt fokus för omställningsarbetet? Var är vår påverkan som störst och hur kan vi bäst bidra till en hållbar utveckling? I denna fas genomlyser vi verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv för att hitta riktningen och kraften framåt.

Omvärldsanalys | Intressentanalys | Väsentlighetsanalys | Strategi

KONCEPTUALISERA
Vilken berättelse ska leda omställningen internt och externt? Och hur ger vi liv åt den? Vilken röst, attityd och uttryck ska vi ha? Och hur kan vi använda det för att bidra till förändring?

Varumärkesutveckling | Konceptutveckling | Servicedesign | Kommunikationsstrategi | Designstrategi | Kanalstrategi

IMPLEMENTERA
Med rätt verktyg genomför vi aktiviteter som stärker ert förändringsarbete. Som engagerar och inspirerar dem som ska vara delaktiga i omställningen. Med kunskap, information och handledning.

Utbildning | Internkommunikation | Kampanj | Film | Webb | Sociala medier | Presentationer

UTVÄRDERA
Insikter från uppföljning och utvärdering är en del av ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom att löpande ha koll på hur våra insatser går kan vi justera och utveckla vårt arbete.

Effektmätning | Resultatanalys | Insikter och återkopplingWhere is my pony är miljöcertifierat enligt Svensk Miljöbas.

Våra kunder

Göteborgs Stad
Castellum
Renova
Bostadsbolaget
Volvo
Electricity
Kungsbacka kommun
Naturskyddsföreningen
Fraktkompaniet
Hotel Flora