Strategisk hållbarhet – vi hjälper dig hela vägen!

Tillsammans lyfter vi ert hållbarhetsarbete

Med över tio års erfarenhet i ryggen hjälper vi er att lyfta ert hållbarhetsarbete och skapa verklig förändring. Tillsammans identifierar vi fokusområden, sätter mål, tar fram färdplaner och skapar förutsättningar för effektiv implementering och kommunikation. Med kunskap, verktyg och vägledning tar vi steget från gårdagens verklighet till framtidens.

En berättelse som engagerar

Omställningen till ett hållbart samhälle skapar stora möjligheter men utmanar samtidigt våra invanda föreställningar och tvingar oss alla att tänka i nya banor. I tider av förändring krävs nya inspirerande visioner som visar vägen framåt. Varje företag och organisation behöver ett strategiskt hållbarhetsarbete som bottnar i den egna verksamheten och en engagerande berättelse om framtiden och resan dit.

Fokusera

Vad bör vara vårt fokus för omställningsarbetet? Var är vår påverkan som störst och hur kan vi bäst bidra till en hållbar utveckling? I denna fas genomlyser vi verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv för att hitta riktningen och kraften framåt.

Exempel på tjänster:

- Nulägesanalys
- Omvärldsbevakning
- Intressentanalys
- Väsentlighetsanalys

Konceptualisera

Hur kan verksamheten utvecklas så att hållbarhet blir en integrerad del av affärsmodellen? Och hur ger vi liv åt förändringen? Vilken röst, attityd och uttryck ska vi ha? Och hur skapar vi kraft och engagemang i organisationen?

Exempel på tjänster:

- Hållbarhetsstrategi
- Kommunikationsstrategi
- Varumärkesstrategi

Implementera

Med rätt verktyg genomför vi aktiviteter som stärker ert förändringsarbete. Nyckeltal, kunskap och information och som levereras på ett kommunikativt sätt engagerar och inspirerar dem som är delaktiga i omställningen.

Exempel på tjänster:

- Hållbarhetsrapport
- Kompetensutveckling
- Kommunikation
- KPI:er och nyckeltal

Utvärdera

Insikter från uppföljning och utvärdering är en del av ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom att löpande ha koll på hur våra insatser går kan vi justera och utveckla vårt arbete.

Exempel på tjänster:

- Effektmätning
- Resultatanalys

Se några av våra case inom strategisk hållbarhet: