Upplevelsen är gratis men ögonblicken är ovärderliga

Att visa nyttan med ekosystemtjänster

Art Direction / Beteendeförändring / Copywriting / Design / Hållbarhet / Kommunikation / Konceptutveckling / Strategi

Projektet Grip on Life ska genomföra en informationskampanj riktad mot allmänheten om de nyttor (ekosystemtjänster) som finns kopplade till skog och vatten. Syftet med kampanjen är att öka allmänhetens medvetenhet om att de här nyttorna finns och att de är viktiga. Målet med kampanjen är att få familjer att agera, genom att till exempel besöka skog eller interagera med kampanjens innehåll.

Vi byggde kampanjen på att få människor att upptäcka det stora i det lilla. Att det enkla, okonstlade och anspråkslösa också kan vara fantastiskt. Utan krav på prestation, långa resor eller dyrbar utrustning. Skogen och vattnet väntar därute.

Upplevelsen är gratis, men ögonblicken är ovärderliga. Dela med dig av dina ovärderliga ögonblick och få andra att upptäcka våra skogar och vatten.

Grip on Lifeär ett projekt som pågår fram till år 2023. I projektet medverkar både myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer, sammanlagt 16 partners. Skogsstyrelsen är projektägare. Andra stora finansiärer är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer på: www.skogsstyrelsen.se/griponlife

 
 
 

En lövsångare på våren. Porlandet från närmsta bäck.
Plasket av små stövlar i en vattenpuss. Solstrålarna som silar
in genom lövverket och får daggen från nattens spindelnät att dunsta.
Barnets fascination över det första blåbäret, den största fisken,
den konstigaste kotten, den ettrigaste myran.
Och kanske över hur förvånansvärt gott en svettig ostmacka
kan smaka en sommardag vid en sjö i skogen.

Vad är det värt för dig?