Havs- och vattenmyndigheten, Grip on Life

Upplevelsen är gratis men ögonblicken är ovärderliga

Projektet Grip on Life vill genomföra en informationskampanj riktad mot allmänheten om de nyttor (ekosystemtjänster) som finns kopplade till skog och vatten. Syftet med kampanjen är att öka allmänhetens medvetenhet om att de här nyttorna finns och hur viktiga de är. Målet med kampanjen är att få familjer att ta sig ut i skogen. … +

En lövsångare på våren. Porlandet från närmsta bäck. Plasket av små stövlar i en vattenpuss. Solstrålarna som silar in genom lövverket och får daggen från nattens spindelnät att dunsta. Barnets fascination över det första blåbäret, den största fisken, den konstigaste kotten, den ettrigaste myran. Och kanske över hur förvånansvärt gott en svettig ostmacka kan smaka en sommardag vid en sjö i skogen.

Vad är det värt för dig?

Se fler av våra case: