Tillsammans får vi det att hända

Plattform för Cirkulära Göteborg

Identitet / Infografik / Varumärkesutveckling

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. De bidrar till att förverkliga egna och andras idéer som gör det enklare för göteborgarna och stadens verksamheter att konsumera hållbart. Till exempel genom att återanvända, byta och dela istället för att köpa nytt och slänga. På så sätt driver de på omställningen till vad som brukar kallas en cirkulär ekonomi. Helt i linje med Göteborgs vision att bli en hållbar stad. Tillsammans får vi det att hända!