Symphony

Explainerfilm om Sveriges nya verktyg för havsplanering

Film / Illustration / Infografik / Kommunikation

Symphony är en applikation framtagen av Havs- och vattenmyndigheten som underlättar havsplanering. Vad är då havsplanering, kanske du undrar? Jo, våra hav befinner sig under stor press från en mängd olika faktorer, till exempel sjöfart, föroreningar, fiske, och övergödning. För att läget inte ska förvärras är det viktigt att planera havets resurser långsiktigt och hållbart. Ett korrekt och uppdaterat underlag krävs för att kunna ta rätt beslut, och där kommer Symphony in i bilden. Vi gjorde en film för att förklara hur det hela fungerar, med en relativt insatt målgrupp inom kommuner och myndigheter i åtanke.

Med utgångspunkt i Hav:s brief och grundidé tog vi fram filmkoncept, manus, och storyboard. Den största utmaningen var att ett komplext och omfattande underlag behövde kondenseras ner till en berättelse på tre minuter. Vi fokuserade på tydlighet i manuset och tog fram illustrationer som visuellt stöd för innehållet. Istället för att direkt lyfta in diagram och tabeller från verktyget gjorde vi förenklade representationer som gör det lätt att förstå vad som sägs. En saklig och engagerad speakerröst sätter en professionell ton i den färdiga produktionen, och filmat material varvas med animation för att lätta upp uttrycket.

Speaker: Speed of Sound • Filmat material: SGU, Pexels, Vimeo Stock

 
 

Illustrationer

 
 

Stillbilder från filmen