Staples, 50/5

Djärvt, engagerande och tydligt klimatmål.

Sälja kontorsprodukter eller verka för ett mer hållbart arbetsliv? Efter att ha arbetat brett med hållbarhet i många år behövde Staples låta frågan ta större plats och staka ut vägen mot framtiden. Genom att på ett tydligare sätt integrera hållbarhet i affären, sätta ambitiösa hållbarhetsmål och konsekvent kommunicera hur man arbetar för att nå dem driver Staples nu på utvecklingen i sin bransch. Vi är stolta över att ha fått bidra till det.

Klimatmål

Klimatfrågan har en särställning i hållbarhetsdebatten. Det är också här som Staples har sin största miljöpåverkan. Därför rekommenderade vi Staples att sätta upp och kommunicera ett djärvt, engagerande och tydligt klimatmål. Det blev ”50/5” som innebär att företaget ska halvera klimatpåverkan för allt man levererar till sina kunder inom en femårsperiod. Det är dubbelt så fort som målet hos många andra liknande verksamheter.

Analys

I nära samarbete med Staples ledning gick vi igenom hur hållbarhets-arbetet sett ut hittills, övergripande hållbarhetsmål och framtida utmaningar, möjligheter och ambitioner.

Analysen visade att Staples engagemang och omfattande hållbarhets-arbete hade möjlighet att utveckla företagets affär, kunderbjudande och varumärke. Genom sina produkter och lösningar påverkar Staples många människor och kan i högsta grad bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

Kommunikationsplattform

För att öka förståelsen för hur hållbarhetsarbetets strategier, mål och aktiviteter hänger ihop och hur de kan kommuniceras utvecklade vi en kommunikationsplattform, som kompletterade och påverkade befintlig varumärkesplattform. Budskap och påståenden relaterade till olika hållbarhetsfrågor utgår på ett tydligt sätt från konkreta åtgärder, som visar att Staples lever som man lär.

Åtgärder

Tankarna i kommunikationsplattformen har därefter omsatts i praktisk kommunikation. Annonskampanjer, film, nytt innehåll till webbplatsen och material för att öka medarbetarnas kunskap och engagemang är några exempel på vad vi hjälpt till med hittills. Fortsättning följer.

Se fler av våra case: