Göteborgs stad RAIN Gothenburg

I gränslandet mellan design, destinationsutveckling och dagvattenhantering

Det regnar i snitt 152 dagar om året i Göteborg. Vad skulle hända om vi vänder det till en möjlighet? Bygger en stad som gör det bästa av regnet. Skapar torra stråk, blöta upplevelser och utvecklar innovativa regnvattenlösningar.

I gränslandet mellan konst, design, destinationsutveckling och dagvattenhantering verkar jubileumsprojektet RAIN Gothenburg för att göra Göteborg till världens bästa stad när det regnar. Vi stöttar med strategi, design och produktion.