Göteborgs stad RAIN Gothenburg

I gränslandet mellan design, destinationsutveckling och dagvattenhantering

Det regnar i snitt 152 dagar om året i Göteborg. Vad skulle hända om vi vänder det till en möjlighet? Bygger en stad som gör det bästa av regnet. Skapar torra stråk, blöta upplevelser och utvecklar innovativa regnvattenlösningar.

I gränslandet mellan konst, design, destinationsutveckling och dagvattenhantering verkar jubileumsprojektet RAIN Gothenburg för att göra Göteborg till världens bästa stad när det regnar. Vi stöttar med strategi, design och produktion.

Se fler av våra case: