PK-Byrån

PKbyrån.

Identitet / Varumärkesutveckling
Jämställdhet och genus handlar om så mycket mer än om kvinnor, män och kön. Det handlar framförallt om normer. PkByrån säkerställer ett inkluderande perspektiv och är en kreativ part vid utveckling av kampanjer, koncept och arrangemang. De har spetskompetens inom inkludering, jämställdhet och mångfald.
För PkByrån tog Where is my pony fram en logotyp med tillhörande grafisk identitet. Det blev en stabil, modern och flexibel identitet som fungerar i många olika kanaler. Vi tog fasta på att PkByrån behövde en stark ordbild där båda komponenterna i namnet har samma tyngd och med punkten som den självklara och starka symbolen för PKbyråns jobb.