Naturskyddsföreningen Operation Rädda Bina 2022

Gör som bina.
Välj ekologiskt.

Alla är vi beroende av bin. En stor del av den mat vi äter skulle inte kunna produceras utan dem och andra pollinatörer. Nu håller en tredjedel av alla vilda biarter i Sverige på att försvinna. Situationen är akut. Men om vi kan få fler att välja livsmedel som odlats utan giftiga bekämpningsmedel kan vi hjälpa till att rädda bina. Med de förutsättningarna tog vi fram 2022 års kampanj för Naturskyddsföreningens Operation Rädda bina. … +

Situationen är akut

För att förstärka det viktiga och alarmistiska i budskapet, skapade vi ett nytt kampanjmanér med streckade snedställda linjer hämtade från bikroppen i logotypen. Vi satte också liv i det lilla biet och lät det flyga omkring runt budskapen i korta filmer i sociala media. Kampanjen innehöll förutom filmer även annonser och affischer kopplade till event där det bjöds på ekologisk fika för att skapa tillfälle för samtal.

Bild på affisch med rubriken Ekofika utan bismak

Se fler av våra case: