Havs- och vattenmyndigheten, Nästa Generation Vatteninformation

Samverkansprojekt för en god vattenmiljö

Korrekt, samlad och tillgänglig information är nyckeln till effektiva insatser för vattenmiljön. Med projektet Nästa generation vatteninformation vill Havs- och vattenmyndigheten göra vatteninformation från olika myndigheter och aktörer enkel att hitta och lätt att förstå. Projektet syftar till att hitta ett gemensamt sätt att spara och hantera data som gör det möjligt att skapa en nationell digital plattform för vatteninformation i Sverige. Vårt uppdrag var att … +

Se fler av våra case: