Nästa Generation Vatteninformation

Digitalisering för en god vattenmiljö

Animation / Art Direction / Konceptutveckling

Korrekt, samlad och tillgänglig information är nyckeln till effektiva insatser för vattenmiljön. Med digitaliseringsprojektet – Nästa generation vatteninformation – vill Havs- och vattenmyndigheten göra vatteninformation från olika myndigheter och aktörer, enkel att hitta och lätt att förstå. Samverkansprojektet syftar till att hitta ett gemensamt sätt att spara och hantera data som gör det möjligt att skapa en nationell plattform för vatteninformation i Sverige.

Vårt uppdrag var att skapa förståelse för projektets mål och vad det innebär för alla dem som ska bidra och använda plattformen. Resultatet blev en film med ett illustrationsmanér och en story som gör den komplexa processen enklare att förstå, inspirerande att vara en del av och med ett tydligt gemensamt mål i idén om en effektiv förvaltning av vår viktigaste resurs – vatten.