Vad får folk att sortera ut sitt matavfall?

Matavfallspiloterna

Konceptutveckling / Strategi / Tjänstedesign

Hur kan vi få fler att sortera ut sitt matavfall? Mycket pekar på att det inte i första hand är en kunskapsfråga. Vad är det då? Vi föreslog att projektet skulle drivas som ett tjänstedesignsprojekt. Det innebär att lösningar utvecklas och testas i nära samarbete med målgrupperna.

Vi skapade Matavfallspiloterna tillsammans med Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten, ett pilotprojekt i nordöstra Göteborg med intervjuer och platsbesök hos boende i området. Insikterna från det arbetet låg till grund för hypoteser som testades med konkreta insatser och kommunikation i tre olika nivåer. Resultatet blev att insamlingen ökade med 50–150% och projektet har fått värdefulla insikter och hårda data för en bredare lansering.

 
Matavfall_case_original_green
 
Matavfall_case_original_rund
 
Matavfall_case_original_foto
 
Matavfall_case_original_pink2
 
Matavfall_case_original_gröntinlägg
 
Matavfall_case_original_banana
 
Matavfall_case_original_insikter
 
Matavfall_case_original_inlägg_råsa
 
Matavfall_case_original_affischer
 
Matavfall_case_original_inlägg_1