Göteborgs stad Matavfallspiloterna

Vad får folk att sortera ut sitt matavfall?

Hur kan vi få fler att sortera ut sitt matavfall? Mycket pekar på att det inte i första hand är en kunskapsfråga. Vad är det då? Vi föreslog att projektet skulle drivas som ett tjänstedesignprojekt. Det innebär att lösningar utvecklas och testas i nära samarbete med målgrupperna. … +

Metod: Tjänstedesign. Att utveckla och testa lösningar i nära samarbete med målgruppen. I detta fall med hjälp av ett pilotprojekt i tre testhus.

Vi fick fler resultat än siffror, projektet genererade insikter om vad som motiverar de boende, kunskaper och erfarenhet om/av att driva beteendeförändrande projekt med tjänstedesign och metodik för genomförande i större skala.