Vad får folk att sortera ut sitt matavfall?

Matavfallspiloterna

Konceptutveckling / Strategi / Tjänstedesign

Hur kan vi få fler att sortera ut sitt matavfall? Mycket pekar på att det inte i första hand är en kunskapsfråga. Vad är det då? Vi föreslog att projektet skulle drivas som ett tjänstedesignsprojekt. Det innebär att lösningar utvecklas och testas i nära samarbete med målgrupperna.

Vi skapade Matavfallspiloterna tillsammans med Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten, ett pilotprojekt i nordöstra Göteborg med intervjuer och platsbesök hos boende i området. Insikterna från det arbetet låg till grund för hypoteser som testades med konkreta insatser och kommunikation i tre olika nivåer. Resultatet blev att insamlingen ökade med 50–150% och projektet har fått värdefulla insikter och hårda data för en bredare lansering.

 
 
 
 
 
 
 

Metod: Tjänstedesign. Att utveckla och testa lösningar i nära samarbete med målgruppen.
I detta fall med hjälp av ett pilotprojekt i tre testhus.

 
 
 
 

Vi fick fler resultat än siffror, projektet genererade insikter om vad som motiverar de boende, kunskaper och erfarenhet om/av att driva beteendeförändrande projekt med tjänstedesign och metodik för genomförande i större skala.