På barn och ungas sida sedan 1907

Majblomman

Identitet / Infografik / Värderingsdriven kommunikation

Majblomman är en av Sveriges mest etablerade symboler. Men långt ifrån alla känner till det omfattande arbete organisationen gör för att hjälpa barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Majblomman vill nu öka fokus på hur barnfattigdomen i Sverige kan bekämpas och satsar därför på att stärka kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning. Den nya grafiska identiteten ska fungera som ett stöd för den processen.

Majblommans arbete är lika angeläget i dag som när organisationen startade för 112 år sedan. Att skapa en grafisk identitet som speglar Majblommans fokus och aktualitet och samtidigt behålla de goda värden som man traditionellt förknippas med har varit en viktig utgångspunkt i arbetet.

Arbetet innehåller logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, infografik med mera.

 
Mockup_pojke_majblomman
 
 
Majblomman_Beda_whereismypony
 
 
Majblomman_whereismypony_all
 
Majblomman_wmp_lo
 
Majblomman_whereismypony_insta
 
Majblomman_wmp_hands
 
Majblomman_case_original