På barn och ungas sida sedan 1907

Majblomman

Identitet / Infografik / Värderingsdriven kommunikation

Majblomman är en av Sveriges mest etablerade symboler. Men långt ifrån alla känner till det omfattande arbete organisationen gör för att hjälpa barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Majblomman vill nu öka fokus på hur barnfattigdomen i Sverige kan bekämpas och satsar därför på att stärka kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning. Den nya grafiska identiteten ska fungera som ett stöd för den processen.

Majblommans arbete är lika angeläget i dag som när organisationen startade för 112 år sedan. Att skapa en grafisk identitet som speglar Majblommans fokus och aktualitet och samtidigt behålla de goda värden som man traditionellt förknippas med har varit en viktig utgångspunkt i arbetet.

Arbetet innehåller logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, infografik med mera.

 
 
 
 

Majblomman är en vuxen du kan lita på. En sansad, trygg person som förstår dig, respekterar dig, tror på dig och vill dig väl. En som stöttar, skyddar och uppmuntrar.
Som är vänlig, enkel och tydlig. Och som kan säga ifrån när det behövs.

Majblomman är fritidspedagogen som ser dig för den du är. Systern som alltid backar dig. Mostern som är bra på att lyssna utan att lägga sig i. Gympaläraren som pushar dig när du behöver. Skolsköterskan som förstår din oro. Körledaren som får dig att våg. Brorsan som du kan berätta allt för.

Allt detta är Majblomman. Men inget litet vårtecken.

På barn och ungas sida sedan 1907.

 
 
 
 

Inspiration till logotypen kommer från märken och emblem som använts inom folkrörelser, för att visa vad en står för, till att lappa och laga, inom idrotten och av superhjältar.

 
 
 
 
 
 
 

Majblomman behöver en icke årsbunden färgpalett för att vara tydlig året runt, år efter år.

 
 
 
 
 
 

Illustrationer gör det enklare att förstå. Majblommans illustrationsmanér är enkelt – så att det lätt går att göra nya.
De används till infografik, känslouttryck och fria illustrationer.