Kampanjkoncept

Obegränsade upplevelser på stadens museer

Art Direction / Kampanj / Konceptutveckling

Röhsska museet, Göteborgs Stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum säljer årligen över 70 000 årsbiljetter till sina museer. För att stärka försäljningen, gav kulturförvaltningen vid Göteborgs Stad Where is my pony i uppdrag att ta fram en kampanj.

De tre museerna har olika inriktning och erbjuder hundratals aktiviteter och utställningar om allt från Göteborgs förhistoria till design av plast. Ett museebesök upplevs olika beroende av vilka vi är och vad vi är intresserade av. Istället för att utgå från museernas utställningar, samlingar och program, ville vi lägga makten hos besökaren och skapa igenkänning. Vi valde därför att arbeta med olika möjliga reaktioner i besökarens möte med museerna.

Uppdraget innefattade utomhusreklam, annonsering i dagspress, film, samt content till digital annonsering och webb.