Göteborgs Stad Göteborgs Museer

Obegränsade upplevelser på stadens museer

Röhsska museet, Göteborgs Stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum säljer årligen över 70 000 årsbiljetter till sina museer. För att stärka försäljningen, gav kulturförvaltningen vid Göteborgs Stad Where is my pony i uppdrag att ta fram en kampanj. De tre museerna har olika inriktning och erbjuder hundratals aktiviteter och utställningar om allt från Göteborgs förhistoria till design av plast. Ett museibesök upplevs olika beroende av vilka vi är och vad vi är intresserade av. Istället för att utgå från museernas utställningar, samlingar och program, ville vi lägga makten hos besökaren och skapa igenkänning. … +

Se fler av våra case: