Hur svårt kan det vara?

Johanneberg Science Park driver på utvecklingen mot hållbart byggande och boende

Content / Event / Hållbarhet / Strategi / workshop

Fastighetsutveckling är en komplex process med många inblandade aktörer. Beställare, arkitekter, byggherrar, entreprenörer, leverantörer och fastighetsägare måste dra åt samma håll om verklig omställning ska komma till stånd.

För att få fart på utvecklingen bjöd Johanneberg Science Park in ett 50-tal utvalda personer till ett forum för att tillsammans belysa de viktigaste utmaningarna. Hitta konkreta lösningar inom energi, konstruktion, material, byggprocesser, verktyg, affärsmodeller och mycket annat på vägen mot en klimateffektivare bransch.

Vi stöttade med strategi, event- och konceptutveckling.

Johanneberg Science Park är samordnande för satsningen på ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” Inom ramen för Klimat2030-initiativet, med målet att driva på utvecklingen mot hållbart byggande och boende i regionen.