Johanneberg Science Park forum

Bygga hållbart - hur svårt kan det vara?

Fastighetsutveckling är en komplex process med många inblandade aktörer. Beställare, arkitekter, byggherrar, entreprenörer, leverantörer och fastighetsägare måste dra åt samma håll om verklig omställning ska komma till stånd. … +

Se fler av våra case: