Styr & Ställ

Härligt, hållbart - och så måste det vara enkelt!

Styr & Ställ har i uppdrag att få fler i staden att röra på sig och bidra till en hållbar stadsutveckling. Målet är att 10 000 personer ska köpa ett årskort varje år. Ökad konkurrens av el-scootrar och minskad pendling under Covid gjorde att Styr & Ställ stod långt ifrån målet. Men var det hela förklaringen? För att förstå uppdragsgivarens utmaningar genomförde vi en omvärlds- och konkurrentanalys, användarstudie och en undersökning bland befintliga och potentiella användare. … +

Kundresan

För att få koll på hinder och möjligheter i kundresan genomförde vi ett antal användarstudier. Genom att följa nya potentiella användare under deras första upplevelse med Styr & Ställ fick vi insikter kring hur tjänsten upplevs.

Vad säger användarna?

Kartläggningen av kundresan visade på en blandning av frustration och cykelglädje. Appen upplevdes krånglig, men när en väl kommit upp på cykeln greps de flesta av en slags frihetskänsla.

Webbenkät och kundundersökning

Genom undersökningar fick vi reda på att kännedomen är mycket hög om Styr & Ställ och att en har mycket positiva associationer till varumärket. Många som hade behov av, men ändå inte använde tjänsten, uppgav att det kändes komplicerat och att de kände en trötthet inför ”ännu en tjänst”. Det visade sig också finnas en utbredd okunskap om hur billigt det verkligen är att använda Styr & Ställ.

Personas

Utifrån befintliga data och underlag från de nya undersökningarna vi genomfört, identifierade vi de olika målgrupps-segmentens behov och skapade greppbara personas som hjälp i det fortsatta arbetet.

Härligt, hållbart - och det måste vara enkelt!

Undersökningarna landade också i insikter om själva värdet och upplevelsen av att använda Styr & Ställ: det är härligt, hållbart och måste vara enkelt.

Härligt – alla testpersoner upplevde själva cyklandet som härligt.

Hållbart – Styr & Ställ upplevs som ett hållbart alternativ och intresset för hållbarhet i de identifierade målgrupperna blir bara större och större.

Enkelt – registreringen behöver bli enklare, informationen genom kundresan tydligare och det behöver bli lättare att hitta på webbsidan för att undvika risken att en ger upp och tar en el-scooter istället.

Vårt fortsatta arbete

Vi utvecklade konceptet Tid för Styr & Ställ för att fånga upp frihetskänslan, vinden i håret, trampet i bena och solen i ansiktet. Vi kompletterade kommunikationen med tydliga budskap om pris och föreslog utifrån ett UX perspektiv förbättringar i app och på hemsida.

Se fler av våra case: