Bostadsbolaget vill se ändrat beteende

Hur kan vi få hyresgästerna att sortera sina sopor bättre?

Bostadsbolaget upplever problem med hyresgäster som inte sorterar avfallet enligt befintliga instruktioner. Särskilda problem har uppstått kring grovavfallet. Kundbetygen påverkas negativt och en ökad belastning för personal skapar problem. Vilka eventuella hinder ligger i vägen för målgruppen? Saknas det kunskap eller motivation? Är beteendet kopplat till sociala normer? Tillsammans med Bostadsbolaget mötte vi uppdraget med ett tjänstedesignorienat arbetssätt. … +

Problem

Hyresgäster sorterar inte avfallet enligt befintliga instruktioner. Särskilda problem med grovavfall. Med hjälp av samverkan, studiebesök, intervjuver tillsammans med miljövärdar, miljösamordnare, fastighetsskötare och kommunikationsavdelning identifierade vi beteenden.

Beteendeförändring

Lättillgänglig kunskap, motivation och tillgänglighet identifierades som bakomliggande faktorer för att uppnå beteendeförändring hos hyresgästerna. Med effektiv och tydlig kommunikation på rätt plats så kunde vi nå ut till målgruppen för att uppmuntra till önskat beteende.

Hur ska vi kommunicera?

I kommunikationen användes ett enkelt och tydligt språk, med fokus på bilder och illustrationer istället för text. Det är lätt att förstå och det kommunicerar över språkgränser och åldersskillnader hos hyresgästerna. Information utformad med hyresgästen och platsens förutsättningar i centrum gör det enklare och mer direkt. Undersökningar visar att det skapar bra förutsättningar för att hyresgästen agerar rätt.

Närvaro av personal så som miljövärdar har visat sig vara absolut mest effektivt för minskad nedskräpning. Våra rekommendationer innehöll därför tips på ökad närvaro, samlingsdagar och fest för att bygga det relationella i områdena.

Direkt återkoppling har visat sig effektivt för att främja beteendeförändring. Genom direkt (och återkommande) återkoppling i trappuppgångarna får hyresgästerna feedback om hur det står till i miljörummen.

Bilder från före och efter tejp-testet.

Genom att utgå från hyresgästens behov och tillhandahålla enkel och tydlig information hoppas vi nå närmare önskad beteendeförändring.

Se fler av våra case: