Göteborgs Stad Greenhackgbg

Gör en bra grej till två

Hur sänker man trösklarna för en hållbar livstil? Kan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras i en och samma kampanj? Uppdraget från Greenhack, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad, var att ta fram en kampanj för stortavlor där alla tre hållbarhetsaspekter fick utrymme och där tröskeln var låg för att komma igång. … +

Se fler av våra case: