Havs- och vattenmyndigheten Havforum

Lekfullt, inspirerande och trovärdigt när Sveriges vattenexpertis samlas.

Varje år bjuder Havs- och vattenmyndigheten in beslutsfattare, experter och professionella till ett tvådagarsforum för att stärka arbetet för en god vattenmiljö. Vi fick uppdraget att skapa en grafisk profil som ger forumet en tydlig och sammanhållen identitet i alla kanaler. Från inbjudningar, sociala medier och presentationer till igenkänning på plats och det du får med dig hem.

Symbolen

Vi tog fram en symbol som kan stå för sig själv, animeras och förändras över tid för att skapa igenkänning men också leva och utvecklas. Det ger projektet möjlighet att återanvända delar av materialet, men också sätta en tydlig prägel på årets upplaga.

Illustration

Det grafiska uttrycket baseras på myndighetens profil för att tydligt markera släktskapet, men format för att ge evenemanget ett eget liv. Inspirerande, lekfullt och trovärdigt. Varje år skapas också en illustration som speglar årets tema och ger liv åt profilen.

Användningsområden

Enkelhet och flexibilitet gör logotypen enkel att använda och anpassa. Över tid och från stort till smått.

Se fler av våra case: