Gateway Säve

Koncept för framtidens hållbara logistik och mobilitet

Hållbarhetskommunikation / Konceptutveckling / Strategisk Kommunikation

Logistik och mobilitet är grundpelare i vardagen för oss alla. Castellum är en hållbar fastighetsvärd med höga ambitioner som innovatör och samhällsbyggare. Gateway Säve är deras senaste stora satsning i Göteborg. Här, på gamla Säve flygplats, möjliggörs morgondagens innovativa lösningar inom hållbar logistik och mobilitet.

Where is my pony är med och formar framtiden för Gateway Säve. Vi byggde upp kommunikationskonceptet för projektet. Tillsammans med kund skapade vi visionen och namnet för platsen. Därifrån har vi arbetat vidare med konceptet i animation, säljpresentation och visionsfilm.

 

Vi byggde kommunikationskonceptet utifrån att Castellums varumärke ska stärkas i alla sammanhang som namnet Gateway Säve förekommer, samtidigt som att Gateway Säve behöver kunna särskilja sig på något sätt för att kommunicera effektivt. Vi valde att arbeta inom Castellums befintliga grafiska profil, där en grundpelare är understrecket. Vi lyfte ut och kombinerade strecket med prickarna i namnet och byggde ett sätt att kommunicera platsens innebörd.

 

Logistics & Mobility
Vad är idén om logistik, vad är känslan av mobilitet? Vi abstraherade uttrycket för att kunna visa en uppdaterad och kreativ bild av begreppen. Rörelse, riktning, ordning, flöden, strukturer och system var ord som lade grunden för bildspråket.

 

Sustainability
Utvecklingen av en hållbar framtid tar plats på Gateway Säve, ett hållbart perspektiv präglar också genomförandet av satsningen. Detta ville vi ge uttryck för på ett seriöst och smart sätt i bildspråket.

 

Community
En hållbar framtid kan skapas med hjälp av innovativ teknik. Den skapas också med rätt mindset, och genom människors idéer och samarbete. Gateway Säve blir en arbetsplats för 8 000 personer som ska trivas och vara innovativa. Vi ville därför att bildspråket skulle förmedla mänsklighet, värme och integritet.

 

Regndroppar på vindrutan, vägbelysningens ljuskäglor, ett par runda glasögon. Prickarna och strecket från den grafiska profilen fick smyga sig in i bildspråket och göra sig påminda på ett subtilt sätt.