Framtiden är här

Ett utställningskoncept för Framtidskoncernen

Event / Konceptutveckling / Varumärkesutveckling

En av fyra göteborgare bor hos Framtidskoncernen. Det gör Framtiden till ett av Sveriges största allmännyttiga bolag. Med det följer ett stort och viktigt ansvar att skapa hållbara, trygga miljöer med samma goda villkor för alla. Vi fick i uppdrag att skapa ett koncept för hur Framtidskoncernen uttrycker sig på mässor och event. Konceptet togs sedan ut på branschmässorna Business arena och Fastighetsdagarna.

Bilder: Amanda Falkman, Toa Heftiba och Bostadsbolagets egna.