Framtidenkoncernen kommunikationskoncept

Framtiden är här!

En av fyra göteborgare bor hos Framtidskoncernen. Det gör Framtiden till ett av Sveriges största allmännyttiga bolag. Med det följer ett stort och viktigt ansvar att skapa hållbara, trygga miljöer med samma goda villkor för alla. Vi fick i uppdrag att skapa ett koncept för hur Framtidskoncernen uttrycker sig på mässor och event. Konceptet togs sedan ut på branschmässorna Business arena och Fastighetsdagarna.

Se fler av våra case: