Göteborgs stad minskar förpackningsavfallet

Förpackningsspanarna - Utbildningsmaterial för femteklassare

Kan smartare förpackningar bidra till att minska avfallet? Och i så fall hur? Tillsammans med förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad har vi tagit fram Förpackningsspanarna. Det är ett utbildningsmaterial för femteklassare, som inspirerar eleverna att ta reda på mer om hur förpackningar görs idag och komma med idéer på hur de skulle kunna göras på … +

Film

Avfall är ett angeläget och aktuellt samhällsproblem både i Sverige och globalt. Målet med Förpackningsspanarna är att elever genom egen forskning ska få de kunskaper som behövs för att kritiskt kunna granska hur varor är förpackade. Varför har man använt detta material? Behövs en så stor låda till denna lilla sak? Kan man göra på ett annat sätt?

Se fler av våra case: