trollhättans stad Fallens Dagar

Klassiker i ny tappning

Trollhättans stadsfestival, Fallens dagar, har funnits sedan 1959. Inför 60 års-jubileet 2019 fick Where is my pony i uppdrag att ta fram ett grundläggande kommunikationskoncept med budskap och grafik som ska bidra till att långsiktigt utveckla, förnya och förstärka festivalens unika identitet.

Festivalens unika tillgång – vattnet – tar plats i både budskap och grafik.

Se fler av våra case: