Trollhättans Stad stadsutveckling

En del av din stad

Vad ska det bli? Hur ska det gå till? När ska det vara klart? Hur påverkar det mig? Trollhättans stad vill vara 70 000 invånare år 2030, vilket innebär att staden utvecklas snabbt. De progressiva förändringar i stadsdelarna Vårvik och Hjulkvarnelund skapar frågor och reaktioner hos många invånare, som månar om och vill bevara området. … +

Byggstenar

Konceptets byggstenar handlar om att ta vara på platsens värden, identitet och historia.

Budskap

Kommunikationen av Vårvik och Hjulkvarnelund stärks och förtydligas genom ett samlande, övergripande budskap.

Det kan användas som ordbild, devis eller rubrik.

Sociala medier

För att involvera invånarna i Trollhättan och göra dem delaktiga i utvecklingen av den nya stadsdelen, föreslog vi att kommunikationen skall stöttas av sociala aktiviteter att medverka i och uppleva.

Se fler av våra case: