Kommunikationskoncept

Stadsutveckling i Trollhättan

Konceptutveckling / Strategi / Varumärkesutveckling

Vad ska det bli? Hur ska det gå till? När ska det vara klart? Hur påverkar det mig?

Trollhättans stad vill vara 70 000 invånare år 2030, vilket innebär att staden utvecklas snabbt. De progressiva förändringar i stadsdelarna Vårvik och Hjulkvarnelund skapar frågor och reaktioner hos många invånare, som månar om och vill bevara området.

För att informera och skapa dialog över lång tid kring förändringarna gav Trollhättans stad Where is my pony i uppdrag att skapa ett kommunikationskoncept för Vårvik och Hjulkvarnelund.

En insikt i vårt arbete var att invånarna i Trollhättan ville känna sig involverade och delaktiga i utvecklingen av sin stad, framför att ta del av stadens modiga utvecklingsmål. Vi valde därför att flytta kommunikationen nära invånarna i ton och kanal och lyfta fram att insatserna som genomförs är förbättrande även för dem som redan bor i staden.

 
 

Konceptets byggstenar handlar om att ta vara på platsens värden, identitet och historia. 

 
 
 
 
 

Kommunikationen av Vårvik och Hjulkvarnelund stärks och förtydligas genom ett samlande, övergripande budskap.
Det kan användas som ordbild, devis eller rubrik.

 
 

För att involvera invånarna i Trollhättan och göra dem delaktiga i utvecklingen av den nya stadsdelen,
föreslog vi att kommunikationen skall stöttas av sociala aktiviteter att medverka i och uppleva.