En hållbar stad

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Film / Tjänstedesign

För att minska avfallet måste vi inte bara källsortera och återvinna, utan jobba förebyggande. Tänka till i alla led från inköp till användning. Och inspireras av dem som redan börjat göra något åt problemet. Äldreboendet i Sekelbo till exempel, de lyckades minska avfallet med en femtedel genom att införa 40 åtgärder som minskade matsvinnet och användningen av engångsartiklar. För att inspirera fler verksamheter att börja arbeta förebyggande tog vi fram en film tillsammans med Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten. Filmen visas framförallt på föreläsningar om förebyggandearbetet runt om i staden.