Göteborgs stad bäst på att minska avfallet

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

För att minska avfallet måste vi inte bara källsortera och återvinna, utan jobba förebyggande. Tänka till i alla led från inköp till användning. Och inspireras av dem som redan börjat göra något åt problemet. Äldreboendet i Sekelbo till exempel, de lyckades minska avfallet med en femtedel genom att införa 40 åtgärder som minskade matsvinnet och användningen av engångsartiklar. … +

Se fler av våra case: