ElectriCity

Samarbete för framtidens hållbara kollektivtrafik

Content / Print / Webb

ElectriCity är ett samarbete kring morgondagens hållbara kollektivtrafik där en rad aktörer från näringsliv, forskning och samhälle deltar. Den mest publika delen av ElectriCity är busslinje 55 i Göteborg, där eldrivna, tysta och avgasfria bussar går i reguljär trafik mellan Lindholmen och Johanneberg sedan juni 2015. Här åker cirka 100 000 resenärer varje månad. Samarbetet har fått stor internationell uppmärksamhet och har hittills lockat fler än 5 500 besökare från över 100 delegationer. Where is my Pony producerar och publicerar innehåll för ElectriCitys webb, tar fram statusrapporter och skriver pressreleaser.