Castellum på Business Arena Väst

När verkligheten förändras

Dags att ta steget från liten lokal till större, eller kanske tvärtom? När verkligheten förändras är det tryggt att ha en hyresvärd som förstår din verksamhet och är flexibel nog att möta dina behov. Det var utgångspunkten för vårt arbete med Castellum Västs monter på Business Arena Väst 2022 i Göteborg.

Where is my pony fick i uppdrag att utforma montern från grunden och skapa ett kommunikationskoncept som tydligt signalerade flexibilitet. Lösningen blev "den föränderliga montern". En monter där kommunikationen hela tiden växlade för att skapa intresse och visa bredden i Castellums erbjudande.

Budskap med bredd och konsekvens

Huvudbudskapet "När verkligheten förändras" illustrerades av kortfattade kompletterande budskap och animationer, som fokuserade på Castellums bredd och möjligheter att erbjuda hyresgäster att ta steget från en situation/lokal till en annan. Till exempel "från dagens behov till morgondagens".

En digital monter

Istället för att göra en traditionell monter med många fysiska enheter, valde vi att göra kommunikationen digital och exponera den på en skärmvägg. Det gjorde att bilder och budskap kunde växla kontinuerligt, om och om igen. Både intresseväckande och resurseffektivt.

Blomlådorna gjorde vi av gamla sockerlådor köpta på Blocket.

Magic Snake

Tanken om flexibiltet och förändring gick igen även i de små detaljerna. Här ett "ormpusselspel" som kan vridas till många olika former och figurer.