Naturskyddsföreningen räddar bina

Sveriges största bi-hotell

Läget för bina är akut, både i Sverige och ute i världen. En tredjedel av Sveriges 270 arter av vildbin är hotade och ett av skälen till detta är bristen på bostäder. För att råda bot på problemet och lyfta frågan fick vi uppdraget att ta fram idé, design och kommunikation för det som blev Sveriges största bi-hotell. Bi-hotellet skapades tillsammans med … +

Se fler av våra case: