Utopian Stories

Vilka förändringar drömmer du om?

Fina forskningsprojektet Utopian Stories bjuder in elever och allmänhet att samarbeta med forskare för att undersöka vilka förändringar vi vill göra för en hållbar framtid. I projektet samarbetar litteraturvetare med klimatforskare för att koppla samman våra beteendeförändringar under pandemin med klimatomställningen och våra visioner om framtiden.

Den första delen i projektet undersöker vilka livsstilsförändringar forskningspersonerna upplevde som minst negativa och vilka av dessa förändringar som ledde till störst utsläppsminskningar.

Den andra delen handlar mer om positiva visioner och fantasier om framtiden. Själva insamlandet av berättelser har precis startat. Alla över 15 år är välkomna att delta. Forskningsresultatet kommer så småningom att presenteras i en utställning.

– Vi vill att människor ska föreställa sig vilken värld de vill leva i, och projektet ska undersöka vad en sådan värld skulle ”kosta” klimatmässigt. Om jag målar upp min drömbild av framtiden – vad innebär en sådan för klimatet? Kanske måste jag minska klimatpåverkan, och i så fall hur? säger projektledaren Camilla Brudin Borg, lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Och om du blir nyfiken kan du läsa mer om projektet på forskning.se eller gu.se. Sök på Utopian Stories.