Artikel

Så här samarbetar Holohouse med Where is my pony

Är det i gränssnittet mellan akademi och näringsliv vi hittar nycklarna till en snabbare omställning av samhället i hållbar riktning? Ja, åtminstone några av dem. Det menar Mattias Dahl, strateg och delägare på Where is my pony, och sedan 2020 också styrelseordförande i Holohouse.

Först, vad är Holohouse och vad gör ni?

Holohouse skapar möjligheter för studenter att testa sin hållbarhetskunskap i praktiken och företag och organisationer får tillgång till ny kunskap som kan driva deras hållbarhetsarbete framåt. Dels genom studentprojekt, men också genom utbildning, rådgivning, rekrytering och andra konsulttjänster. Verksamheten finansieras i huvudsak av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers och andra högskolor. Men också av företagspartners och genom försäljning av tjänster.

Hur startade ditt engagemang i Holohouse?

2014 blev jag kontaktad av Jacob Lagercrantz, som är initiativtagare och medgrundare till Holohouse. Det fanns då ett behov av att utveckla och bredda verksamhetens inriktning. I samband med det ville man också utöka styrelsen med någon som hade erfarenhet av strategisk kommunikation och hållbarhetsfrågor. För mig har det varit väldigt givande att få bidra med det jag kan för att utveckla en viktig och intressant verksamhet.

Mattias Dahl, strateg och delägare på Where is my pony, och sedan 2020 också styrelseordförande i Holohouse.

Det handlar inte längre bara om att göra enstaka studentprojekt, utan om att hjälpa företag att ta ett grepp om hållbarhetsfrågorna och integrera dem i affären.

Sedan 2020 är du styrelseordförande, hur ser ert fokus ut nu?

Ja, efter sex år i styrelsen fick jag förtroendet att bli ordförande. Idag har vi ett betydligt bredare erbjudande än för några år sedan. Det handlar inte längre bara om att göra enstaka studentprojekt, utan om att hjälpa företag att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna och integrera dem i affären. Med mer strukturerade studentprojekt och kringtjänster som ökar kraften i hållbarhetsarbetet.

Kan du ge några exempel?

Årets stora satsning är en e-learning i hållbarhet för näringslivet, med sikte på de globala målen för 2030. Vi har tagit fram ett gediget utbildningspaket som ger företag möjlighet att verkligen stärka sin hållbarhetskompetens inom hela organisationen. Utbildningen tillför inte bara kunskap i traditionell mening utan innehåller också praktiska verktyg som företagen kan använda för att utveckla sin egen, specifika verksamhet.

Vi har tagit fram ett gediget utbildningspaket som ger företag möjlighet att verkligen stärka sin hållbarhetskompetens inom hela organisationen.

Hur ser det ut framåt, vilken roll ska Holohouse ha?

Vi ska också i framtiden vara en stabil partner i gränssnittet mellan akademi och näringsliv. Det är en unik position som ger oss möjlighet att bidra till ökat kunskapsutbyte och därmed också en snabbare omställning i en tid när utvecklingen mot hållbarhet går väldigt fort. Att sänka tröskeln mellan akademi och samhälle ger stor utväxling och vi kommer att utveckla vårt erbjudande med fler värdeskapande tjänster för att stärka det ytterligare.

Hur ser du på samarbetet mellan Holohouse och Where is my pony?

För Holohouses del är det viktigt att stärka sitt varumärke och kommunicera sina tjänster på ett bra sätt, och där hjälper Where is my pony till med både strategi, design och rådgivning. För Where is my pony är det också värdefullt att kunna erbjuda byråns kunder Holohouses resurser. Inte minst då studentsamarbeten som inte sällan resulterar i helt nya insikter, som i sin tur leder till handling. Men det viktigaste är kanske att vi i grunden jobbar mot samma mål om än med olika utgångspunkter – att hjälpa företag och organisationer att ställa om till en mer hållbar verksamhet.