Hållbar omställning - steg för steg

Strategiskt hållbarhetsarbete - vi hjälper dig steg för steg

Omställningen till ett hållbart samhälle skapar stora möjligheter men utmanar samtidigt våra invanda föreställningar och tvingar oss att tänka i nya banor. I tider av förändring krävs nya inspirerande visioner som visar vägen framåt. Varje företag och organisation behöver ett strategiskt hållbarhetsarbete som bottnar i den egna verksamheten och en engagerande berättelse om framtiden och resan dit. I drygt tio års tid har Where is my pony skapat verklig förändring för kunder som vill bidra till en hållbar framtid. Här berättar vi hur det kan gå till – steg för steg.

1. Vi hjälper dig att veta var du står

Att styra sin verksamhet i hållbar riktning är ett långsiktigt och stegvis arbete. För att ta rätt beslut för framtiden är det viktigt att först veta var ni står idag. Hur ser omvärlden ut? Vilka frågor bör ni fokusera på? Var är er påverkan som störst och hur kan ni bäst bidra till en hållbar utveckling? Tillsammans skapar vi ett genomarbetat underlag med omvärldsanalys, väsentlighetsanalys och intressentanalys, och formulerar ert hållbarhetslöfte.

Martin Alm - utbildad miljövetare och företagsekonom och lång erfarenhet av att arbeta med strategiska hållbarhetsfrågor och att integrera hållbarhet i företags affärsmodeller.

2. Vi hjälper dig att visa vägen framåt

Här arbetar vi fram er hållbarhetsstrategi – den strategiska grunden för hållbarhetsarbetet. Den visar hur ni kan integrera hållbarhet i er affärsmodell och hur man kan ge liv åt förändringen. Vilken röst, attityd och uttryck ska vi ha? Och hur skapar vi kraft och engagemang för hållbarhetsarbetet i organisationen? Med hållbarhetsstrategin som utgångspunkt tar vi fram ett koncept för er hållbarhetskommunikation som engagerar organisationen och visar hur ni integrerar hållbarhet i affärsmodell, kommunikation och mindset.

3. Vi hjälper dig att få med alla på resan

Här tar vi steget från vision till handling genom effektiva styrmedel och kommunikation som synliggör förändringen. Till exempel hjälper vi er att ta fram en implementeringsplan som består av målsättningar, nyckelaktiviteter, plan för hållbarhetsrapport samt uttag för er hållbarhetskommunikation. Det är viktigt att synliggöra varje vinst för att stärka förflyttningen i organisationen och få hållbarhet att bli en del av organisationens vardag.

4. Vi hjälper dig att hålla rätt kurs följa upp och vidareutveckla verksamheten

Med tydlig fokus och ett pågående hållbarhetsarbete är en stor utmaning att bibehålla rätt riktning och kontinuerligt utveckla verksamheten. Här gäller det att ha rätt underlag för att styra verksamheten, skala upp drivande affärsområden och engagera organisationen. I detta steg hjälper vi er att ta fram resultatanalys och effektmätning för att ni ska nå era mål så effektivt som möjligt.

Vi träffar dig gärna och pratar om vad just ni behöver hjälp med.