Intern kommunikation för hållbar omställning

Strukturellt och strategiskt - men många missar det kulturella

I en hållbar omställning behövs mer än bara teknik och innovationer i omvärlden. För att åstadkomma förändring krävs förståelse för beteende och internt engagemang.

Prioritera den interna kulturen

Många verksamheter har tagit de första stegen mot en hållbar framtid. Vi har räknat och satt upp mål, format arbetsprocesser och aktiviteter för att nå målen. Strukturellt och strategiskt, men många missar det kulturella: Den interna kommunikationen, kulturen och ledarskapet är ofta underutnyttjade resurser i dessa utvecklingsprocesser.

- Människor, säger Yrla Dentén på Where is my pony - det är vi som står för den verkliga förändringen. Forskning visar att internt engagemang är en viktig pusselbit för att nå effekt, men trots det står den interna kommunikationen långt ner på prioriteringslistan när vi talar om att skapa förändring. Vi stirrar blint på åtgärder och data, men låter de mjuka värdena komma i skymundan. Men det kan vi förändra.

I samband med att Yrla skriver sin masteruppstats i strategisk kommunikation på Göteborgs universitet, har hon tillsammans med Where is my pony genomfört ett antal kvalitativa intervjuer med hållbarhetschefer i näringsliv och offentlig sektor.

- Återkommande i denna och andra undersökningar är att alla ”duktiga” åtgärder inte riktigt landar och blir på riktigt i organisationen, säger Yrla.

Workshop: Engagera i förändring

Forskning kring att våra beslut är känslomässiga har blivit alltmer accepterad de senaste 10 åren. Utifrån det aktuella forskningsläget och undersökningen har Where is my pony skapat ett utbildningsmaterial för att öka kunskapen och insikterna kring hur man kan arbeta med sin kultur och det interna engagemanget för att accelerera den hållbara omställningen.

I en inledande workshop behandlas intern kommunikation, ledarskap och förändring. Därifrån kan man sedan välja att arbeta vidare med verksamhetens hållbarhetsmål och hållbarhetskommunikation.

- Om det är någonting som jag vill skicka med, förutom att testa workshopen såklart, säger Yrla, då skulle det vara att ställa dessa frågor till sig själv. Hur modern är vår interna kommunikation egentligen? Är vi en kommunikativ organisation över huvud taget? Har vår omställning landat hos medarbetarna på riktigt?

Vill du bli bättre på att skapa meningsfull kommunikation internt? Kontakta oss!

Hur modern är vår interna kommunikation egentligen? Är vi en kommunikativ organisation över huvud taget? Har vår omställning landat hos medarbetarna på riktigt?

Yrla Dentèn, kommunikationsstrategier.