Undersökning

Hur du bäst kommunicerar ditt hållbarhetsarbete

Vi ville ta reda på hur företag ser på sitt hållbarhetsarbete och hur de kommunicerar kring det. Vad funkar? Vilka rädslor finns? Och vilken affärsmässig påverkan har det? Genom ett samarbete med Handelshögskolan Göteborg och Holohouse genomförde vi en undersökning kring ämnet.

’’Vi försökte. Det gick bajs. Men vi lovar att bli bättre.’’ Citatet kommer från Kitty Ehn som är press och PR-ansvarig på SPP från en intervju angående verksamhetens hållbarhetkommunikation. Det här citatet blev även titeln på den kandidatuppsats som skrevs av studenter från Handelshögskolan med underlag från undersökningen. Syftet med rapporten var att beskriva olika företags uppfattning kring konsumenters reaktion på hållbarhetskommunikation och analysera hur det här styr hur företag agerar. Det här resulterade i slutsatser om hur företag kan agera för att nå konsumenter på ett sätt som skapar en positiv uppfattning om det hållbarhetsarbete företaget utför. Dessutom ledde undersökningen till en hel del värdefulla insikter för den som vill vässa sitt sätt att jobba framåt. Ett antal företag och organisationer medverkade i undersökningen och nedan kan du få en inblick i deras tankar kring att jobba hållbart.

’’För femton år sedan var det nydanande att prata om hållbarhet. Nu är det en hygienfaktor,’’ säger Marcus Johansson som är sälj- & marknadschef på GodEl. Det här tyder på insikten att det inte räcker med att göra något bra. Om hållbarhetsarbetets koppling till kärnverksamheten inte är tydlig blir den positiva effekten mycket sämre och kan i värsta fall uppfattas som greenwashing. Det här är något som Länsförsäkringar tar upp och svarar på, och berättar även om rädslan av att det kan skapa en motsatt effekt på varumärket snarare än det positiva utfallet man hoppats på.

Kenneth Hultgren, marknadschef på Nordic Choice, berättar om rädslan att bemöta diskussion kring hållbarhet. ’’Vi märker ganska tydligt att det är frågor där det finns många kunniga. Och ibland skrämmer det. Jobbar man i reception eller restaurang kan det vara läskigt att ge sig in i en diskussion kring hållbarhetsfrågor, för man vet aldrig vem som sitter mittemot.’’ Men ett hållbarhetsarbete måste inte vara misslyckat för att det gick dåligt. Kenneth Hultgren fortsätter att berätta: ’’Spring! Hitta på̊ saker! merparten av de galna idéerna går fel, men de som går bra, går jäkligt bra och det kommer vi fortsätta med. Så yes, vi gör massa saker där utfallet inte blir vad vi hoppats. Samtidigt gör vi saker som blir grymma och då blir det riktigt, riktigt bra. Men jag har aldrig varit med om att en insats får motsatt effekt och blir direkt miljöfarlig.’’ Och det här håller flertal företag med om, bland annat uttrycker Elin Svanström, Brand Management på Volvo: ’’Det gick inte hela vägen, men vi försökte.’’

Idag måste företag förhålla sig till ämnet hållbarhet. Det gäller att visa konsumenten att företaget är intresserade av ämnet, håller jämna steg med utvecklingen men främst hur man arbetar med hållbarhet. Rädslan av att misslyckas och få motsatt effekt finns där. Men nyckeln till att bygga upp ett förtroende samt rädda ett eventuellt snedsteg är att kommunicera mera. Kommunicera om såväl med- som motgångar. Kommunicera om försök och mål. Berätta för konsumenter att företaget vill bli bättre på det man gör.

Vi vill också passa på att tacka Johanna, Fredrik och Simon som skrivit kandidatuppsatsen för en intressant inblick i resultatet.

Vill du veta mer? Boka oss för en föreläsning där vi berättar mer om vårt arbete inom kommunikationsområdet, hållbarhet och den här undersökningen.