Fyra hållbarhetsmålgrupper – KTH Green Leap

Hur du motiverar din målgrupp till hållbara beteenden

Hur bryter man invanda mönster och motiverar till hållbara beteenden? Vi har alla olika drivkrafter och hinder som avgör hur benägna vi är att genomföra förändring i hållbar riktning. Genom att identifiera dessa kan vi lättare bryta beteendebarriärer hos våra målgrupper. … +

Vilken är din målgrupp?

De fyra målgrupperna är grupperade runt fyra axlar som visar på olika förhållningssätt och perspektiv: framgångssträvaren, den samhällsfokuserade, utforskaren, och bevararen.

Framgångssträvaren

Framgångssträvaren vill känna sig självsäker. Hen vill vara hälsosam och hålla sig i fysisk form. Det är viktigt för hen att få bevis, ha kontroll och få bekräftelse.

Den samhällsfokuserade

Den samhällsfokuserade vill känna sig inkluderad och vara en del av något större. Hen vill kanalisera sin oro i handling men behöver hjälp med att prioritera.

Utforskaren

Utforskaren behöver känna sig stimulerad, vill vara med, uppleva och utveckla. Hen vill känna sig som en del av en positiv förändring, förstå samband och komplexitet.

Bevararen

Bevararen vill känna sig trygg och uppleva kontinuitet. Hen vill få rekommendationer och konkreta exempel. Det är viktigt att se hur förändring påverkar hens omgivning

Fördjupa dina kunskaper

Vill du veta mer om de fyra hållbarhetsmålgrupperna och hur du kan motivera dem till att göra hållbara val? Kolla in KTH Green Leaps forskningsprojekt här nedan.

Vill du veta mer om målgrupperna och hur du kan jobba utifrån dem i din hållbarhetskommunikation?