Färsk undersökning från Aktuell Hållbarhet

Undersökning - Pandemin har satt fart på hållbarhetsarbetet

Trots minskande vinster och permitterad personal anser de flesta bolag att pandemin satt fart på deras hållbarhetsarbete. Detta enligt en färsk undersökning från Aktuell Hållbarhet, DI och Lunds universitet.

69 procent av bolagen uppger att de ser krisen som en chans att ställa om mot ett mer hållbart arbetssätt. 24 procent uppger att de ökat sitt fokus på hållbarhet i samband med pandemin, och 11 procent att de ökat sina investeringar på området.

Pandemin har inneburit tid till att tänka förändring och många passar på att skruva på sin affärsidé i en mer hållbar riktning. Närmare hälften av bolagen menar att de förändringar de genomför är permanenta.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att sätta fart på ditt eget hållbarhetsarbete!