Köp lunch i egen låda. Säg ja till ett engångsfritt Göteborg.

Beteendeförändring / Content / Digital strategi / Kampanj

Är det ok att köpa hämtmat i egen låda? Vilka restauranger i Göteborg säger ja till det? Och vad är poängen? Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg tar ett gemensamt initiativ för att minska mängden engångsförpackningar. Målet är att engagera fler individer, företag och restauranger i arbetet för att minska skräpet och få en renare, trevligare och miljösmartare stad. Att köpa lunch i egen låda är ett steg på vägen. Where is my pony svarar för kommunikationsstrategi, utomhuskampanj, digital strategi och innehåll på webb och i sociala medier.

Så hur får man människor att ändra ett invant beteende och byta ut engångslådan mot en egen flergångslåda?

Fotograf: Daniel Grizelj

Är det ok att köpa hämtmat i egen låda? Vilka restauranger i Göteborg säger ja till det? Och vad är poängen? Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg tar ett gemensamt initiativ för att minska mängden engångsförpackningar. Målet är att engagera fler individer, företag och restauranger i arbetet för att minska skräpet och få en renare, trevligare och miljösmartare stad. Att köpa lunch i egen låda är ett steg på vägen. Where is my pony svarar för kommunikationsstrategi, utomhuskampanj, digital strategi och innehåll på webb och i sociala medier.

Så hur får man människor att ändra ett invant beteende och byta ut engångslådan mot en egen flergångslåda?

Fotograf: Daniel Grizelj

Mindre avfall i Sveriges kommuner för Avfall Sverige

Animation / Beteendeförändring / Film / Kommunikation / Nudging

Hur minskar en sitt avfall på bästa sätt? Forskning visar att många vill men inte så många gör. Avfall Sverige kontaktade Where is my pony för att få hjälp med att på ett engagerande och tillgängligt sätt få fler medborgare att minska sitt avfall. Innehållet i kommunikationen skulle hämtas från rapporten ”Minska avfallet med 30 procent” (Ramboll för Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, 2018).

Bland unga vuxna och barnfamiljer är gapet störst mellan uppgett och faktiskt beteende inom hållbarhetsområdet – det blev vår primära målgrupp. Denna grupp har ont om tid och behöver inspireras till beteendeförändring i de kanaler de redan är i. Vi valde därför att göra filmer till social media där kommunikationen i första hand har en tydlig livsstils inriktning, snarare än att trycka på argumentation och bevisföring.

Resultatet blev filmer som sprids i sociala medier, affisch till hemmet, annons och ett fördjupande material.

Avfall Sverige spred materialet till Sveriges kommuner, som använder det för att driva sitt arbete för hållbar utveckling lokalt.

Hur minskar en sitt avfall på bästa sätt? Forskning visar att många vill men inte så många gör. Avfall Sverige kontaktade Where is my pony för att få hjälp med att på ett engagerande och tillgängligt sätt få fler medborgare att minska sitt avfall. Innehållet i kommunikationen skulle hämtas från rapporten ”Minska avfallet med 30 procent” (Ramboll för Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, 2018).

Bland unga vuxna och barnfamiljer är gapet störst mellan uppgett och faktiskt beteende inom hållbarhetsområdet – det blev vår primära målgrupp. Denna grupp har ont om tid och behöver inspireras till beteendeförändring i de kanaler de redan är i. Vi valde därför att göra filmer till social media där kommunikationen i första hand har en tydlig livsstils inriktning, snarare än att trycka på argumentation och bevisföring.

Resultatet blev filmer som sprids i sociala medier, affisch till hemmet, annons och ett fördjupande material.

Avfall Sverige spred materialet till Sveriges kommuner, som använder det för att driva sitt arbete för hållbar utveckling lokalt.

Majblomman

Identitet / Infografik / Värderingsdriven kommunikation

Majblomman är en av Sveriges mest etablerade symboler. Men långt ifrån alla känner till det omfattande arbete organisationen gör för att hjälpa barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Majblomman vill nu öka fokus på hur barnfattigdomen i Sverige kan bekämpas och satsar därför på att stärka kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning. Den nya grafiska identiteten ska fungera som ett stöd för den processen.

Majblommans arbete är lika angeläget i dag som när organisationen startade för 112 år sedan. Att skapa en grafisk identitet som speglar Majblommans fokus och aktualitet och samtidigt behålla de goda värden som man traditionellt förknippas med har varit en viktig utgångspunkt i arbetet.

Arbetet innehåller logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, infografik med mera.

Majblomman är en av Sveriges mest etablerade symboler. Men långt ifrån alla känner till det omfattande arbete organisationen gör för att hjälpa barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Majblomman vill nu öka fokus på hur barnfattigdomen i Sverige kan bekämpas och satsar därför på att stärka kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning. Den nya grafiska identiteten ska fungera som ett stöd för den processen.

Majblommans arbete är lika angeläget i dag som när organisationen startade för 112 år sedan. Att skapa en grafisk identitet som speglar Majblommans fokus och aktualitet och samtidigt behålla de goda värden som man traditionellt förknippas med har varit en viktig utgångspunkt i arbetet.

Arbetet innehåller logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, infografik med mera.

Johanneberg Science Park driver på utvecklingen mot hållbart byggande och boende

Content / Event / Hållbarhet / Strategi / workshop

Fastighetsutveckling är en komplex process med många inblandade aktörer. Beställare, arkitekter, byggherrar, entreprenörer, leverantörer och fastighetsägare måste dra åt samma håll om verklig omställning ska komma till stånd.

För att få fart på utvecklingen bjöd Johanneberg Science Park in ett 50-tal utvalda personer till ett forum för att tillsammans belysa de viktigaste utmaningarna. Hitta konkreta lösningar inom energi, konstruktion, material, byggprocesser, verktyg, affärsmodeller och mycket annat på vägen mot en klimateffektivare bransch.

Vi stöttade med strategi, event- och konceptutveckling.

Johanneberg Science Park är samordnande för satsningen på ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” Inom ramen för Klimat2030-initiativet, med målet att driva på utvecklingen mot hållbart byggande och boende i regionen.

Fastighetsutveckling är en komplex process med många inblandade aktörer. Beställare, arkitekter, byggherrar, entreprenörer, leverantörer och fastighetsägare måste dra åt samma håll om verklig omställning ska komma till stånd.

För att få fart på utvecklingen bjöd Johanneberg Science Park in ett 50-tal utvalda personer till ett forum för att tillsammans belysa de viktigaste utmaningarna. Hitta konkreta lösningar inom energi, konstruktion, material, byggprocesser, verktyg, affärsmodeller och mycket annat på vägen mot en klimateffektivare bransch.

Vi stöttade med strategi, event- och konceptutveckling.

Johanneberg Science Park är samordnande för satsningen på ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” Inom ramen för Klimat2030-initiativet, med målet att driva på utvecklingen mot hållbart byggande och boende i regionen.

Stadsutveckling i Trollhättan

Konceptutveckling / Strategi / Varumärkesutveckling

Vad ska det bli? Hur ska det gå till? När ska det vara klart? Hur påverkar det mig?

Trollhättans stad vill vara 70 000 invånare år 2030, vilket innebär att staden utvecklas snabbt. De progressiva förändringar i stadsdelarna Vårvik och Hjulkvarnelund skapar frågor och reaktioner hos många invånare, som månar om och vill bevara området.

För att informera och skapa dialog över lång tid kring förändringarna gav Trollhättans stad Where is my pony i uppdrag att skapa ett kommunikationskoncept för Vårvik och Hjulkvarnelund.

En insikt i vårt arbete var att invånarna i Trollhättan ville känna sig involverade och delaktiga i utvecklingen av sin stad, framför att ta del av stadens modiga utvecklingsmål. Vi valde därför att flytta kommunikationen nära invånarna i ton och kanal och lyfta fram att insatserna som genomförs är förbättrande även för dem som redan bor i staden.

Vad ska det bli? Hur ska det gå till? När ska det vara klart? Hur påverkar det mig?

Trollhättans stad vill vara 70 000 invånare år 2030, vilket innebär att staden utvecklas snabbt. De progressiva förändringar i stadsdelarna Vårvik och Hjulkvarnelund skapar frågor och reaktioner hos många invånare, som månar om och vill bevara området.

För att informera och skapa dialog över lång tid kring förändringarna gav Trollhättans stad Where is my pony i uppdrag att skapa ett kommunikationskoncept för Vårvik och Hjulkvarnelund.

En insikt i vårt arbete var att invånarna i Trollhättan ville känna sig involverade och delaktiga i utvecklingen av sin stad, framför att ta del av stadens modiga utvecklingsmål. Vi valde därför att flytta kommunikationen nära invånarna i ton och kanal och lyfta fram att insatserna som genomförs är förbättrande även för dem som redan bor i staden.

UX och webbdesign för SIN List

Design / Identitet / Illustration / UX / Webb

Chemsecs SIN List är kemikalievärldens mest omfattande och använda databas för skadliga ämnen, och inkluderar över 900 kemikalier som är eller snart kommer att bli förbjudna enligt EU:s REACH-lagstiftning. Ett ovärderligt verktyg för producenter och andra företag som försöker minska eller fasa ut skadliga kemikalier ur sin produktionskedja. Vi såg över användarupplevelsen, det visuella uttrycket, och tog fram en ny design för startsida, undersidor och databasverktyget. Eftersom verktyget har en djupgående sök- och filtreringsfunktion gjorde vi ett omfattande UX-arbete där vi prioriterade tydlighet och användarvänlighet.

› sinlist.chemsec.org

Utveckling: Itiden, Precio Fishbone

Ett projekt för Havs- och vatten myndigheten

Design / Identitet / Kommunikationsplattform

LEVA – lokalt engagemang för vatten verkar för en vattenmiljö i balans. Projektet ska bygga upp en digital nationell stödfunktion med metoder, kunskap och erfarenheter för myndigheter, markägare och aktörer som bedriver vattenmiljöprojekt lokalt.

I en första fas tog Where is my pony fram en kommunikationsstrategi som ger projektgruppen tydliga riktlinjer för hur kommunikationen kan drivas på olika nivåer, i olika faser och omsättas i handfast kommunikation.

I nästa steg tog vi fram en grafisk profil och som ger projektets kommunikatörer förutsättningar att skapa effektiv kommunikation med tydlig identitet. Den strategiska utgångspunkten blev att stärka fokus på balans. Mellan land och vatten, men också balansen mellan olika intressen som livsmedelsproduktion, ekosystemtjänster och naturvärden.

LEVA – lokalt engagemang för vatten verkar för en vattenmiljö i balans. Projektet ska bygga upp en digital nationell stödfunktion med metoder, kunskap och erfarenheter för myndigheter, markägare och aktörer som bedriver vattenmiljöprojekt lokalt.

I en första fas tog Where is my pony fram en kommunikationsstrategi som ger projektgruppen tydliga riktlinjer för hur kommunikationen kan drivas på olika nivåer, i olika faser och omsättas i handfast kommunikation.

I nästa steg tog vi fram en grafisk profil och som ger projektets kommunikatörer förutsättningar att skapa effektiv kommunikation med tydlig identitet. Den strategiska utgångspunkten blev att stärka fokus på balans. Mellan land och vatten, men också balansen mellan olika intressen som livsmedelsproduktion, ekosystemtjänster och naturvärden.

Explainerfilm om Sveriges nya verktyg för havsplanering

Film / Illustration / Infografik / Kommunikation

Symphony är en applikation framtagen av Havs- och vattenmyndigheten som underlättar havsplanering. Vad är då havsplanering, kanske du undrar? Jo, våra hav befinner sig under stor press från en mängd olika faktorer, till exempel sjöfart, föroreningar, fiske, och övergödning. För att läget inte ska förvärras är det viktigt att planera havets resurser långsiktigt och hållbart. Ett korrekt och uppdaterat underlag krävs för att kunna ta rätt beslut, och där kommer Symphony in i bilden. Vi gjorde en film för att förklara hur det hela fungerar, med en relativt insatt målgrupp inom kommuner och myndigheter i åtanke.

Med utgångspunkt i Hav:s brief och grundidé tog vi fram filmkoncept, manus, och storyboard. Den största utmaningen var att ett komplext och omfattande underlag behövde kondenseras ner till en berättelse på tre minuter. Vi fokuserade på tydlighet i manuset och tog fram illustrationer som visuellt stöd för innehållet. Istället för att direkt lyfta in diagram och tabeller från verktyget gjorde vi förenklade representationer som gör det lätt att förstå vad som sägs. En saklig och engagerad speakerröst sätter en professionell ton i den färdiga produktionen, och filmat material varvas med animation för att lätta upp uttrycket.

Speaker: Speed of Sound • Filmat material: SGU, Pexels, Vimeo Stock

Symphony är en applikation framtagen av Havs- och vattenmyndigheten som underlättar havsplanering. Vad är då havsplanering, kanske du undrar? Jo, våra hav befinner sig under stor press från en mängd olika faktorer, till exempel sjöfart, föroreningar, fiske, och övergödning. För att läget inte ska förvärras är det viktigt att planera havets resurser långsiktigt och hållbart. Ett korrekt och uppdaterat underlag krävs för att kunna ta rätt beslut, och där kommer Symphony in i bilden. Vi gjorde en film för att förklara hur det hela fungerar, med en relativt insatt målgrupp inom kommuner och myndigheter i åtanke.

Med utgångspunkt i Hav:s brief och grundidé tog vi fram filmkoncept, manus, och storyboard. Den största utmaningen var att ett komplext och omfattande underlag behövde kondenseras ner till en berättelse på tre minuter. Vi fokuserade på tydlighet i manuset och tog fram illustrationer som visuellt stöd för innehållet. Istället för att direkt lyfta in diagram och tabeller från verktyget gjorde vi förenklade representationer som gör det lätt att förstå vad som sägs. En saklig och engagerad speakerröst sätter en professionell ton i den färdiga produktionen, och filmat material varvas med animation för att lätta upp uttrycket.

Speaker: Speed of Sound • Filmat material: SGU, Pexels, Vimeo Stock

Kan vi starta en folkrörelse?

Event / Konceptutveckling / PR / Tjänstedesign

Förvaltningen Kretslopp och vatten och Göteborg & Co jobbar för ett helt engångsfritt Kulturkalas 2021. Det är ett mål som kräver en del. Det handlar både om att ta fram smarta logistiklösningar och skapa beteendeförändring hos besökarna. Det finns många evenemang och festivaler runt om i världen som hittat engångsfria lösningar, det visar att det är möjligt.

På evenemang används mängder av engångsmaterial, så som sugrör, engångsbestick, pappersservetter och mat i engångslådor. För att komma ett steg på vägen mot ett engångsfritt Kulturkalas 2021 satsas det i år på en helt engångsfri matzon: Green corner, rabatt om man handlar i egen matlåda, kranvattenposter runt om i stan, krav på ekologiska varor till matförsäljarna, inga onödiga portionsförpackningar.

Where is my pony fick i uppdrag att skapa kommunikation kring detta. Vi valde att sätta matlådan i fokus på ett nytt sätt. Kan hämta mat i egen låda bli en ny folkrörelse? Tillsammans med statistik, bilder och goda exempel från evenemang i andra länder byggde vi fyra kommunikationsplatser på Kulturkalaset.

Förvaltningen Kretslopp och vatten och Göteborg & Co jobbar för ett helt engångsfritt Kulturkalas 2021. Det är ett mål som kräver en del. Det handlar både om att ta fram smarta logistiklösningar och skapa beteendeförändring hos besökarna. Det finns många evenemang och festivaler runt om i världen som hittat engångsfria lösningar, det visar att det är möjligt.

På evenemang används mängder av engångsmaterial, så som sugrör, engångsbestick, pappersservetter och mat i engångslådor. För att komma ett steg på vägen mot ett engångsfritt Kulturkalas 2021 satsas det i år på en helt engångsfri matzon: Green corner, rabatt om man handlar i egen matlåda, kranvattenposter runt om i stan, krav på ekologiska varor till matförsäljarna, inga onödiga portionsförpackningar.

Where is my pony fick i uppdrag att skapa kommunikation kring detta. Vi valde att sätta matlådan i fokus på ett nytt sätt. Kan hämta mat i egen låda bli en ny folkrörelse? Tillsammans med statistik, bilder och goda exempel från evenemang i andra länder byggde vi fyra kommunikationsplatser på Kulturkalaset.

Naturskyddsföreningen på Way out west

Animation / Event / Kampanj

Naturskyddsföreningen gav oss åter förtroendet att skapa deras monter för Way Out West. Årets mål och uppdrag för Naturskyddsföreningens etablering och närvaro var att lyfta binas akuta situation, med fokus på den nationella bi-insamlingen. Montern skulle vara hållbar, synas, väcka nyfikenhet och vara informativ. Den skulle dessutom vara optimerad för insamling och umgänge.

Lösningen: vi byggde en bi-vänlig kiosk. I kiosken kunde besökarna köpa saker, som de inte kunde ta med sig, så som bi-medvetna politiker och bi-godis och stödde på så sätt bi-kampanjen. Målet med etableringen var att nå 2 miljoner i kampanjen och tack vare kiosken och tillhörande kommunikation blev det både insamlingsrekord och värvade medlemsrekord!

Naturskyddsföreningen gav oss åter förtroendet att skapa deras monter för Way Out West. Årets mål och uppdrag för Naturskyddsföreningens etablering och närvaro var att lyfta binas akuta situation, med fokus på den nationella bi-insamlingen. Montern skulle vara hållbar, synas, väcka nyfikenhet och vara informativ. Den skulle dessutom vara optimerad för insamling och umgänge.

Lösningen: vi byggde en bi-vänlig kiosk. I kiosken kunde besökarna köpa saker, som de inte kunde ta med sig, så som bi-medvetna politiker och bi-godis och stödde på så sätt bi-kampanjen. Målet med etableringen var att nå 2 miljoner i kampanjen och tack vare kiosken och tillhörande kommunikation blev det både insamlingsrekord och värvade medlemsrekord!

Fraktkompaniet utmanar transportbranschen igen

För den som vill köpa transporter har det hittills varit minst sagt krångligt att jämföra priser från olika transportföretag. Därför har Fraktkompaniet tagit fram ett nytt beräkningsverktyg som gör det betydligt enklare för nya och gamla kunder att snabbt få ett jämförpris. Hur får man kunderna att upptäcka möjligheten? Vi tog fram koncept, idé och en kampanj, där filmen Fraktutmaningen har en central roll. Filmen, som bland annat används på LinkedIn, förklarar på ett enkelt och lekfullt hur det hela går till: ”Ge oss din frakthistorik, så får du veta vad det skulle kostat om vi hade gjort exakt samma jobb som din nuvarande transportör. Vårt pris har du inom 24 timmar”. Vi har gjort manus, grafik och produktion, medan speakerröst, musik och ljudläggning har tagits fram i samarbete med Speed of Sound.

Hur minskar man matsvinnet på ett effektivt sätt? 

Copywriting / Design / Hållbarhet / Kommunikation / Multimedia

Göteborgs Stad fokuserar på att förebygga och minska avfallet i stadens olika verksamheter. För att underlätta ett effektivt och praktiskt avfallsförebyggande arbete har staden tagit fram ett antal checklistor och vägledningar med fakta, tips och inspirerande exempel. Bland annat Göteborgsmodellen för mindre matsvinn – en framgångsrik metod som fått stadens storkök att minska matsvinnet med 50% på bara ett år! Ponnyn har varit med och bearbetat verktygen och kommunikationen.

Förutom Göteborgsmodellen för mindre matsvinn finns också checklistor och vägledningar för Det avfallssnåla kontoret och Det avfallssnåla äldreboendet. 

Vid 2016 års Återvinningsgala utsågs Göteborgs Stad till Årets förebyggare.

2018 tilldelades Förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad Miljöstrategipriset för deras strategiska förebyggande arbete med att minska mängden avfall och restprodukter från bland annat äldreboenden. Priset delas ut av Miljö & Utveckling som är en medieplattform som riktar sig till personer som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhet i svenska företag och organisationer. 

Göteborgs Stad fokuserar på att förebygga och minska avfallet i stadens olika verksamheter. För att underlätta ett effektivt och praktiskt avfallsförebyggande arbete har staden tagit fram ett antal checklistor och vägledningar med fakta, tips och inspirerande exempel. Bland annat Göteborgsmodellen för mindre matsvinn – en framgångsrik metod som fått stadens storkök att minska matsvinnet med 50% på bara ett år! Ponnyn har varit med och bearbetat verktygen och kommunikationen.

Förutom Göteborgsmodellen för mindre matsvinn finns också checklistor och vägledningar för Det avfallssnåla kontoret och Det avfallssnåla äldreboendet. 

Vid 2016 års Återvinningsgala utsågs Göteborgs Stad till Årets förebyggare.

2018 tilldelades Förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad Miljöstrategipriset för deras strategiska förebyggande arbete med att minska mängden avfall och restprodukter från bland annat äldreboenden. Priset delas ut av Miljö & Utveckling som är en medieplattform som riktar sig till personer som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhet i svenska företag och organisationer. 

Sveriges största kollaborativa bi-hotell

Event / Konceptutveckling / PR

Läget för bina är akut, både i Sverige och ute i världen. En tredjedel av Sveriges 270 arter av vildbin är hotade och ett av skälen till detta är bristen på bostäder. För att råda bot på problemet och lyfta frågan fick vi uppdraget att ta fram idé, design och kommunikation för det som blev Sveriges största kollaborativa bi-hotell. Bi-hotellet skapades tillsammans med Naturskyddsföreningen, Luger (arrangör av Way Out West) och Park- och naturförvaltningen och hade sin premiär under Way Out West i Slottsskogen. Nu har Göteborgs Park- och naturförvaltning tagit över bi-hotellet som kommer att stå kvar i Slottsskogen flera år framöver.

Klart för incheckning!

Tack Emil Larsson som byggde hotellet. Tack också till Patrik Larsson för tips och ideér!

Läget för bina är akut, både i Sverige och ute i världen. En tredjedel av Sveriges 270 arter av vildbin är hotade och ett av skälen till detta är bristen på bostäder. För att råda bot på problemet och lyfta frågan fick vi uppdraget att ta fram idé, design och kommunikation för det som blev Sveriges största kollaborativa bi-hotell. Bi-hotellet skapades tillsammans med Naturskyddsföreningen, Luger (arrangör av Way Out West) och Park- och naturförvaltningen och hade sin premiär under Way Out West i Slottsskogen. Nu har Göteborgs Park- och naturförvaltning tagit över bi-hotellet som kommer att stå kvar i Slottsskogen flera år framöver.

Klart för incheckning!

Tack Emil Larsson som byggde hotellet. Tack också till Patrik Larsson för tips och ideér!

Gör en bra grej till två

Hållbarhet / Kampanj / Konceptutveckling

Hur sänker man trösklarna för en hållbar livstil? Kan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras och synas i samma kampanj? Uppdraget från Greenhack, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad, var att ta fram en kampanj för stortavlor där alla tre hållbarhetsaspekter fick utrymme, hade fokus på det direkta görandet och hade en sänkt tröskel för att komma igång.

Tillsammans med vår uppdragsgivare valde vi tre etablerade aktiviteter som många kan identifiera sig med. I de tre aktiviteterna ryms alla tre hållbarhetsaspekter och sätter aktivitet och görande i centrum. Fokus för design och copy var att skapa en kampanj som förutom att vara informerande också är inspirerande. Gör en bra grej till två. När du ändå håller på.

Greenhacks kommunikation sker huvudsakligen via deras egna kanaler så som Instagram, Facebook och hemsida. Därför utformades kampanjen för stortavlorna som ett koncept. För att göra det möjlig att applicera i andra kanaler, kunna utvecklas samt vara långsiktigt hållbart och användbart.

Hur sänker man trösklarna för en hållbar livstil? Kan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras och synas i samma kampanj? Uppdraget från Greenhack, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad, var att ta fram en kampanj för stortavlor där alla tre hållbarhetsaspekter fick utrymme, hade fokus på det direkta görandet och hade en sänkt tröskel för att komma igång.

Tillsammans med vår uppdragsgivare valde vi tre etablerade aktiviteter som många kan identifiera sig med. I de tre aktiviteterna ryms alla tre hållbarhetsaspekter och sätter aktivitet och görande i centrum. Fokus för design och copy var att skapa en kampanj som förutom att vara informerande också är inspirerande. Gör en bra grej till två. När du ändå håller på.

Greenhacks kommunikation sker huvudsakligen via deras egna kanaler så som Instagram, Facebook och hemsida. Därför utformades kampanjen för stortavlorna som ett koncept. För att göra det möjlig att applicera i andra kanaler, kunna utvecklas samt vara långsiktigt hållbart och användbart.

Göteborgs universitet

Kommunikation / Utbildning / workshop

Att förstå hur människor tänker, kommunicerar och agerar har blivit allt viktigare för att utveckla nya produkter och tjänster, och ta oss an samhälleliga utmaningar med ett ledarskap som kan navigera i en snabbt föränderlig värld.

De förmågorna utvecklas på Liberal Arts – ett spetsprogram i humaniora vid Göteborgs universitet. Sedan flera år håller Mattias Dahl i kursen Humaniora i praktiken som syftar till att stärka studenterna i gränssnittet mellan utbildning och arbetsliv.

Läs mer om kursen här eller fråga Mattias, han berättar gärna mer om varför klassisk kunskap har blivit så relevant i vår tid.

Bilden är från en workshop i kursen.

Att förstå hur människor tänker, kommunicerar och agerar har blivit allt viktigare för att utveckla nya produkter och tjänster, och ta oss an samhälleliga utmaningar med ett ledarskap som kan navigera i en snabbt föränderlig värld.

De förmågorna utvecklas på Liberal Arts – ett spetsprogram i humaniora vid Göteborgs universitet. Sedan flera år håller Mattias Dahl i kursen Humaniora i praktiken som syftar till att stärka studenterna i gränssnittet mellan utbildning och arbetsliv.

Läs mer om kursen här eller fråga Mattias, han berättar gärna mer om varför klassisk kunskap har blivit så relevant i vår tid.

Bilden är från en workshop i kursen.

Hjälper ryttarna att lyfta blicken

App / UX / Webb

RideQ Head är en ny, smart wearable som hjälper ridsportsutövare med ett universellt problem – hållningen. En liten dosa som fästs på ridhjälmens hakband ger en lätt vibration när ryttaren glömmer att hålla huvudet rakt och blicken lyft.

Where is my pony har tagit fram webbplats och bildmaterial inför lanseringen av RideQ Head. Vi har också bidragit med UX och design av den tillhörande smartphone-appen som används för kalibrering och individuella inställningar. Våra vänner på itiden står för projektledning och utveckling.

Läs mer på rideq.se.

Befriar världen från skadliga kemikalier

Infografik / UX / Webb

Chemsec är en oberoende organisation som arbetar för att befria världen från miljö- och hälsofarliga kemikalier. För att underlätta en sådan utveckling har de bland annat introducerat Chemsec Marketplace. En webbplats med ett sökverktyg som gör det enklare för inköpare att hitta säkra alternativ till många av de skadliga kemikalier som är vanliga idag. På Chemsec Marketplace kan också leverantörer som erbjuder produkter med mindre påverkan på hälsa- och miljö presentera sina produkter.

Where is my pony har svarat för startsidans UX-design och visst textinnehåll. Vi har också tagit fram infografik för marknadsföring av Chemsec Marketplace på evenemang och konferenser. Förutom Chemsec Marketplace har vi även arbetat med form och innehåll för organisationens huvudsakliga webbplats, chemsec.org

Chemsec är en oberoende organisation som arbetar för att befria världen från miljö- och hälsofarliga kemikalier. För att underlätta en sådan utveckling har de bland annat introducerat Chemsec Marketplace. En webbplats med ett sökverktyg som gör det enklare för inköpare att hitta säkra alternativ till många av de skadliga kemikalier som är vanliga idag. På Chemsec Marketplace kan också leverantörer som erbjuder produkter med mindre påverkan på hälsa- och miljö presentera sina produkter.

Where is my pony har svarat för startsidans UX-design och visst textinnehåll. Vi har också tagit fram infografik för marknadsföring av Chemsec Marketplace på evenemang och konferenser. Förutom Chemsec Marketplace har vi även arbetat med form och innehåll för organisationens huvudsakliga webbplats, chemsec.org

Spetsig kommunikation för innovativ bredd

3D / Event / Film / Kampanj / Konceptutveckling / Varumärkesutveckling

Hösten 2016 stod AP&T inför ett år av viktiga lanseringar, varav flera världsunika nyheter med betydande innovationshöjd och stor potentiell kundnytta. För att stödja marknadsföring och försäljning av de nya produkterna och samtidigt förstärka AP&T:s varumärke skapade Where is my pony konceptet Year of Innovation. Tanken var att få helheten att upplevas som större än summan av de ingående delarna och därmed ge kommunikationen av årets nyheter större genomslag och längre livslängd än den annars skulle ha fått. Aktiviteterna omfattade stöd för säljkåren, branschmässor i Europa, Asien och Nordamerika, kund- och branschevent/seminarier, pr och kundkommunikation på egen webbplats, YouTube-kanal och nyhetsbrev. Kampanjens kulmen nåddes vid ett välbesökt event för VIP-kunder vid AP&T:s anläggning i Ulricehamn oktober 2017.

Hösten 2016 stod AP&T inför ett år av viktiga lanseringar, varav flera världsunika nyheter med betydande innovationshöjd och stor potentiell kundnytta. För att stödja marknadsföring och försäljning av de nya produkterna och samtidigt förstärka AP&T:s varumärke skapade Where is my pony konceptet Year of Innovation. Tanken var att få helheten att upplevas som större än summan av de ingående delarna och därmed ge kommunikationen av årets nyheter större genomslag och längre livslängd än den annars skulle ha fått. Aktiviteterna omfattade stöd för säljkåren, branschmässor i Europa, Asien och Nordamerika, kund- och branschevent/seminarier, pr och kundkommunikation på egen webbplats, YouTube-kanal och nyhetsbrev. Kampanjens kulmen nåddes vid ett välbesökt event för VIP-kunder vid AP&T:s anläggning i Ulricehamn oktober 2017.

Samarbete för framtidens hållbara kollektivtrafik

Content / Print / Webb

ElectriCity är ett samarbete kring morgondagens hållbara kollektivtrafik där en rad aktörer från näringsliv, forskning och samhälle deltar. Den mest publika delen av ElectriCity är busslinje 55 i Göteborg, där eldrivna, tysta och avgasfria bussar går i reguljär trafik mellan Lindholmen och Johanneberg sedan juni 2015. Här åker cirka 100 000 resenärer varje månad. Samarbetet har fått stor internationell uppmärksamhet och har hittills lockat fler än 5 500 besökare från över 100 delegationer. Where is my Pony producerar och publicerar innehåll för ElectriCitys webb, tar fram statusrapporter och skriver pressreleaser.

Matavfallspiloterna

Konceptutveckling / Strategi / Tjänstedesign

Hur kan vi få fler att sortera ut sitt matavfall? Mycket pekar på att det inte i första hand är en kunskapsfråga. Vad är det då? Vi föreslog att projektet skulle drivas som ett tjänstedesignsprojekt. Det innebär att lösningar utvecklas och testas i nära samarbete med målgrupperna.

Vi skapade Matavfallspiloterna tillsammans med Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten, ett pilotprojekt i nordöstra Göteborg med intervjuer och platsbesök hos boende i området. Insikterna från det arbetet låg till grund för hypoteser som testades med konkreta insatser och kommunikation i tre olika nivåer. Resultatet blev att insamlingen ökade med 50–150% och projektet har fått värdefulla insikter och hårda data för en bredare lansering.

Hur kan vi få fler att sortera ut sitt matavfall? Mycket pekar på att det inte i första hand är en kunskapsfråga. Vad är det då? Vi föreslog att projektet skulle drivas som ett tjänstedesignsprojekt. Det innebär att lösningar utvecklas och testas i nära samarbete med målgrupperna.

Vi skapade Matavfallspiloterna tillsammans med Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten, ett pilotprojekt i nordöstra Göteborg med intervjuer och platsbesök hos boende i området. Insikterna från det arbetet låg till grund för hypoteser som testades med konkreta insatser och kommunikation i tre olika nivåer. Resultatet blev att insamlingen ökade med 50–150% och projektet har fått värdefulla insikter och hårda data för en bredare lansering.

Återbruket och Fixoteken

Illustration / Konceptutveckling

Göteborgs Stad driver flera verksamheter och projekt som ska göra det enklare för göteborgarna att konsumera hållbart. Återbruket och Fixoteken är två aktuella exempel där Where is pony har varit med och utvecklat koncept och form.

Återbruket vid Kretsloppsparken Alelyckan säljer begagnat byggmaterial. I samband med Återbrukets 10-årsjubiléum tog Where is my pony fram en designplattform, ideér för ombyggnation, social media och en profilerande dörrmålning.

Hösten 2017 öppnade också ett antal kvartersnära återbrukscentraler – Fixotek – på olika platser i staden. Här kan man reparera, byta ut, bygga om och uppgradera sina begagnade grejer. Själva återanvände vi designplattformen från Återbruket i koncept och kommunikation.

Illustratör, Återbruket: Linnea Puranen.
Foto: Fixoteket, Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten.

Göteborgs Stad driver flera verksamheter och projekt som ska göra det enklare för göteborgarna att konsumera hållbart. Återbruket och Fixoteken är två aktuella exempel där Where is pony har varit med och utvecklat koncept och form.

Återbruket vid Kretsloppsparken Alelyckan säljer begagnat byggmaterial. I samband med Återbrukets 10-årsjubiléum tog Where is my pony fram en designplattform, ideér för ombyggnation, social media och en profilerande dörrmålning.

Hösten 2017 öppnade också ett antal kvartersnära återbrukscentraler – Fixotek – på olika platser i staden. Här kan man reparera, byta ut, bygga om och uppgradera sina begagnade grejer. Själva återanvände vi designplattformen från Återbruket i koncept och kommunikation.

Illustratör, Återbruket: Linnea Puranen.
Foto: Fixoteket, Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten.

Besök en annan tid

Identitet / Navigation / Varumärkesutveckling

Strax utanför Kungsbacka ligger Äskhult, en oskiftad by med anor från 1500-talet. En fantastisk destination för alla som vill uppleva en annan tid. På riktigt. I Äskhult kan man dyka ner i historien, förkovra sig i byggnadsvård, titta på djuren eller pröva på att kärna smör. Bara för att nämna något. För att attrahera nya målgrupper och locka fler besökare inför säsongen 2016 behövdes en ompositionering av varumärket. Where is my pony utarbetade plattformar för varumärke och kommunikation, med en ny grafisk profil och målgruppsanpassade budskap samt strategi för social media.

Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun

Strax utanför Kungsbacka ligger Äskhult, en oskiftad by med anor från 1500-talet. En fantastisk destination för alla som vill uppleva en annan tid. På riktigt. I Äskhult kan man dyka ner i historien, förkovra sig i byggnadsvård, titta på djuren eller pröva på att kärna smör. Bara för att nämna något. För att attrahera nya målgrupper och locka fler besökare inför säsongen 2016 behövdes en ompositionering av varumärket. Where is my pony utarbetade plattformar för varumärke och kommunikation, med en ny grafisk profil och målgruppsanpassade budskap samt strategi för social media.

Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun

Utbildningsmaterial för femteklassare

Content / Film / Kampanj / Utbildningsmaterial

Kan smartare förpackningar bidra till att minska avfallet? Och i så fall hur? Tillsammans med förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad har Where is my pony tagit fram Förpackningsspanarna. Det är ett utbildningsmaterial för femteklassare, som inspirerar eleverna att ta reda på mer om hur förpackningar görs idag och komma med idéer på hur de skulle kunna göras på ett bättre sätt som orsakar mindre avfall.

I uppdraget ingick konceptutveckling, målgruppsanpassning, produktion av filmer, lektionsmaterial och lärarhandledning samt strategi för utrullning och spridning.

EU-projektet ”Europa minskar avfallet” utsåg i november 2016 Förpackningsspanarna till Sveriges främsta avfallsminskande aktivitet i kategorin offentlig verksamhet.

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad

Kan smartare förpackningar bidra till att minska avfallet? Och i så fall hur? Tillsammans med förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad har Where is my pony tagit fram Förpackningsspanarna. Det är ett utbildningsmaterial för femteklassare, som inspirerar eleverna att ta reda på mer om hur förpackningar görs idag och komma med idéer på hur de skulle kunna göras på ett bättre sätt som orsakar mindre avfall.

I uppdraget ingick konceptutveckling, målgruppsanpassning, produktion av filmer, lektionsmaterial och lärarhandledning samt strategi för utrullning och spridning.

EU-projektet ”Europa minskar avfallet” utsåg i november 2016 Förpackningsspanarna till Sveriges främsta avfallsminskande aktivitet i kategorin offentlig verksamhet.

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad

Långsiktig varumärkesförflyttning i verkstadsindustrin

3D / Branding / Design / Film / Illustration / Multimedia / PR / Print / Strategi / Utställning / Webb

Avancerad teknik, global expansion och kommunikation som stöttar utvecklingen från maskinleverantör till kunskapspartner. En framgångssaga för AP&T och en spännande resa för oss på Where is my pony.

För att göra bilarna allt säkrare, lättare, energieffektivare och mindre miljöbelastande, krävs nya material och produktionsmetoder. Med egen utveckling och tillverkning av kompletta produktionslinjer för avancerad plåtformning har AP&T blivit en ledande leverantör till den globala fordonsindustrin och andra branscher.

Genom ett långsiktigt strategiskt varumärkesarbete, design och kommunikation har Where is my pony bidragit till AP&T:s förflyttning från maskintillverkare till dagens teknik- och kunskapsföretag. AP&T:s nya, globala webbplats som lanserades 2016 är ett av våra senaste stora uppdrag. Vi jobbar också löpande med PR, utställningar, print, säljmaterial och övrig kommunikation.

Läs mer på: aptgroup.com