Hur ser hållbarhetschefer på sitt arbete, och hur kommer de vidare när de första stora stegen är tagna? I rapporten ”Och nu då?”, gjord på uppdrag av Where is my pony i samarbete med kandidatprogrammet Globala studier vid Göteborgs universitet och Miljöbron delar hållbarhetsansvariga vid ett antal stora och medelstora svenska företag med sig av sina erfarenheter.

Hållbarhetsfrågorna hamnar ofta i skuggan av andra frågor
Alla tillfrågade ser ett ökande intresse för hållbarhet, vilket har resulterat i högre krav från företagsledningar, kunder och leverantörer. Men många vittnar också om att hållbarhetsfrågorna trots det ofta hamnar i skuggan av andra frågor. Det är inte alltid det finns tydliga visioner och handlingsplaner för hur kraven ska mötas. Generellt tycker respondenterna att den interna kunskapen om hållbarhet på företagen är för låg, och efterlyser mer och bättre kommunikation. Med hjälp av ökad intern kunskap skulle många vilja ”bygga bort sin roll” så som den är utformad idag och istället få en övergripande, sammanhållande funktion eller fungera som mer som expert och stöd. Så här säger en hållbarhetschef om sin situation.

Jag pratade om detta med några kollegor som har samma roll och vi kom fram till detta att vi försöker bygga bort oss själva. Att hållbarhet har man sett som en funktion, ett ben precis som man kan fokusera på säkerhet. Hållbarhet ska ju vara ett paraply. Så man kan inte jobba med alla saker operativt. Om jag själv skulle driva alla de grejerna som ingår under det paraplyet hade jag ju burit nästan hela bolaget på mina axlar […]

Det som egentligen är målsättningen är att jobba in hållbarhetstänket i de processer som redan finns och det handlar mycket om kommunikationsaspekter […] Jag tror dels att det handlar om att sprida kunskapen internt så att andra får verktygen för att arbeta med det på sina lokala platser i företaget och sen också att så mycket som möjligt försöka bygga in det i existerande processer och aktiviteter, så det är min målsättning och vi är på väg dit, det efterfrågas så pass mycket.”

Hela rapporten
Vill du läsa hela rapporten, boka in en föreläsning eller diskutera hur bättre kommunikation kan hjälpa dig på traven i ditt hållbarhetsarbete? Ta kontakt med oss! whereismypony.se/kontakt

”Och nu då?” är skriven av Mim Westberg-Johanesson, student vid kandidatprogrammet Globala Studier vid Göteborgs universitet, som ett projektarbete vid Where is my pony.