Hållbarhetskommunikation

Vi lyfter ditt hållbarhetsarbete

Med över tio års erfarenhet av hållbarhetskommunikation hjälper vi dig att få utväxling på ditt hållbarhetsarbete. Tillsammans identifierar och formulerar vi dina fokus och mål och skapar effektiv kommunikation som bidrar till omställningen. Från fossilt till förnybart, från linjärt till cirkulärt, från gårdagens verklighet till framtidens.

Berättelsen om framtiden

Omställningen till ett hållbart samhälle skapar stora möjligheter men utmanar samtidigt våra invanda föreställningar och tvingar oss att tänka nytt. När den fossilbaserade tillväxtsagan når sitt slut krävs nya inspirerande visioner som visar vägen framåt. Varje företag och organisation behöver ett tydligt hållbarhetsfokus som bottnar i den egna verksamheten och en berättelse som engagerar. Vi använder vår egen modell för hållbarhetskommunikation - Sustainable Story.

Fokusera

Vad bör vara vårt fokus för omställningsarbetet? Var är vår påverkan som störst och hur kan vi bäst bidra till en hållbar utveckling? I denna fas genomlyser vi verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv för att hitta riktningen och kraften framåt.

Exempel på tjänster:

- Omvärldsanalys
- Intressentanalys
- Väsentlighetsanalys
- Strategi

Konceptualisera

Vilken berättelse ska leda omställningen internt och externt? Och hur ger vi liv åt den? Vilken röst, attityd och uttryck ska vi ha? Och hur kan vi använda det för att bidra till förändring?

Exempel på tjänster:

- Varumärkesutveckling
- Konceptutveckling
- Servicedesign
- Kommunikationsstrategi
- Designstrategi
- Kanalstrategi

Implementera

Med rätt verktyg genomför vi aktiviteter som stärker ert förändringsarbete. kunskap, information och handledning engagerar och inspirerar dem som ska vara delaktiga i omställningen.

Exempel på tjänster:

- Utbildning
- Internkommunikation
- Kampanj
- Film
- Webb
- Sociala medier
- Presentationer

Utvärdera

Insikter från uppföljning och utvärdering är en del av ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom att löpande ha koll på hur våra insatser går kan vi justera och utveckla vårt arbete.

Exempel på tjänster:

- Effektmätning
- Resultatanalys
- Insikter och återkoppling

Se några av våra case inom hållbarhetskommunikation: