header_resvinn_wmp_

Vi skickade ut en enkät i våra sociala kanaler för att kolla hur det står till med matsvinnsminimeringen i våra egna nätverk. Vi fick in 50 svar – ett bra och aktuellt komplement till vår kunskapsbank. Stort tack till alla som tog sig tid att svara!

Enligt vår undersökning var många bra på att minska sitt matsvinn, åtminstone skattade de sig själva ganska högt. En förklaring skulle kunna vara att man lätt överskattar sig själv i frågor som denna eller att det framförallt är de som är bra på att minska sitt matsvinn som svarar på en enkät som den här.

Förutom värdefull input till vårt vidare arbete med guiden fick vi många bra tips och ideér, här kommer några av dem.

Några beskriver hur de inspirerats av förebilder och kampanjer i sociala kanaler. Andra hur de börjat planera veckomenyer bättre och på så sätt minskat sitt matsvinn.

”Paul Svensson är en stor inspiratör och har bland annat skrivit Grönsaker A–Ö där han visar hur man tar tillvara hela grönsaken”.

Ett gäng beskriver hur de slutat titta på bäst-före-datum och luktar och tittar på maten istället. En annan berättar om att den lärt sig nya sätt att tänka genom en matlagningskurs där de endast lagat mat på svinn.

”Jag köper ofta ”kort datum”-varor och slänger in dem direkt i frysen när jag kommer hem.”

Någon har börjat köpa ”kort datum”-varor och slängt in i frysen för längre hållbarhet. En annan tipsar om att servera mat hemma som består av många olika små rätter (= kylskåpsrensning) eftersom alla i familjer ju inte alltid måste äta samma middag. Flera nämner att de använder appen Karma för att köpa ”överbliven mat” på ett smidigt sätt.

Tack för alla tips och tankar!

Tillsammans med en rad andra engagerade aktörer deltar Where is my pony i forskningsprojektet Resvinn, som syftar till att minska matsvinnet i samhället på olika sätt. Just nu jobbar vi med att ta fram en guide som visar hur restauranger, skolrestauranger och livsmedelsbutiker kan påverka sina gäster och kunder att minska sitt matsvinn hemma.

Länk till enkäten.
Mer om projektet.