Workshops

Utbildningar och föreläsningar

distanskurser / e-handel / exponentiell hållbarhetsutveckling / föreläsningar / hållbar affärsutveckling / Hållbarhetskommunikation / Utbildning / webbinarier / Workshops

Where is my pony erbjuder utbildningar och företagsspecifika workshops inom hållbarhet. Genom våra utbildningar får ni bättre möjligheter att identifiera affärskritiska hållbarhetsfrågor, utveckla mål för kommunikation, koncept och design och skapa en struktur och utveckling av befintligt hållbarhetsarbete.

Samtliga kurser/workshops erbjuds också på distans.

 
 

Behöver ditt företag eller din arbetsgrupp en vitamininjektion eller hitta samsyn kring samtidens och framtidens utmaningar? Where is my pony erbjuder kortare föreläsningar och webbinarier där vi ger dig en inblick i vår expertis vad gäller till exempel kommunikation, design, hållbarhet och/eller beeendeförändring. Exempel på kurser:

E-handel och exponentiell hållbarhetsutveckling

Konsumentdriven hållbarhetsutveckling – om normer, strukturer och sociala tippingpoints

Humaniora i näringslivet

Transformera, påverka och skapa resultat genom nudging

Samtliga kurser pågår en halvdag inkl, seminarium.
För mer information, offert eller boka, varmt välkommen att höra av dig.

Anna Mighetto
e-post: anna.mighetto@whereismypony.se
tel: 0734 45 83 78

 

 
 

Har du behov av att utveckla din strategiska hållbarhetskommunikation? Vi ger dig en introduktion till våra idéer om hur hållbarhetsarbetet kan integreras för att skapa en konkurrensmässig och affärsutvecklande verksamhet. Under andra halvan av workshopen arbetar vi tillsammans med era unika utmaningar och möjligheter. Här följer några exempel på workshops vi erbjuder, i övrigt anpassar vi workshops efter behov och önskemål:

Utveckla din hållbarhetsredovisning till strategisk och affärskritisk kommunikationHeldag
Tillsammans letar vi efter den potential som finns i det hållbarhetsarbete som ni redan gjort. Vi undersöker och konkretiserar, kartlägger kontaktpunkter och identifierar mål för att skapa mervärden.

Revision eller Innovation? Att verka i en komplex värld / Heldag
Workshopen tar avstamp i ett traditionellt hållbarhetsarbete och har för avsikt att identifiera de mekanismer som verkligen gör skillnad. Vi tar samtidigt tempen på företagets hållbarhetsmognad och identifierar hållbara och affärskritiska transformationsmål.

Sustainable Innovation /
Cirka 3-4 halvdagar
Storleken på den här workshopen är flexibel, men tanken är att få nya perspektiv på det egna hållbarhetsarbetet, se vad som går att utveckla och hitta inspiration till nya affärskritiska hållbarhetsmål. Kursen består av tre olika delar vilka inkluderar både föreläsningar och seminarier. Arbetet är både effektivt och djuplodande och fokuserar på att skapa agens som gör verklig skillnad. Efter genomförd workshop har du och ditt företag/organisation/arbetsgrupp fått både verktyg och utvecklade målbilder.

För mer information, offert eller boka, varmt välkommen att höra av dig.

Anna Mighetto
e-post: anna.mighetto@whereismypony.se
tel: 0734 45 83 78

 

 
 

Where is my ponys medarbetare är också anlitade som föreläsare av externa aktörer.
Läs mer om våra samarbeten med Göteborgs Universitet och IHM business school:


Humaniora i Praktiken, Liberal Arts, Göteborgs universitet
Att förstå hur människor tänker, kommunicerar och agerar har blivit allt viktigare för att utveckla nya produkter och tjänster, och ta oss an samhälleliga utmaningar med ett ledarskap som kan navigera i en snabbt föränderlig värld. De förmågorna utvecklas på Liberal Arts – ett spetsprogram i humaniora vid Göteborgs universitet. Sedan flera år håller Mattias Dahl på Where is my pony kursen Humaniora i praktiken som syftar till att stärka studenterna i gränssnittet mellan utbildning och arbetsliv.
Läs mer på gu.se


Konsumentdriven hållbarhetsutveckling inom e-handel, IHM Business School
Både E-handeln och klimatomställningen befinner sig i en exponentiell utvecklingsfas och det finns stora möjligheter att skapa nytt, hållbart och affärskritiskt på en och samma gång. Målet med kursen är att den studerande ska kunna driva processer i hållbarhetsutveckling inom e-handel, där både automation och innovation är viktiga byggstenar. Vi tittar på möjligheter och skapar förutsättningar och mål för ett integrerat, utvecklande och förtroendebaserat hållbarhetsarbete. Agnes Backegårdh på Where is my pony håller i de tre första veckorna som behandlar konsumtionsdriven hållbarhet med fokus på affärsutveckling och innovation. Övriga tre veckor behandlar logistik och supplychain med fokus på optimering och hållbarhetsutveckling.
Läs mer på IHM.se.