Chemsec SIN List

Svartlistan som hjälper producenter att undvika skadliga kemikalier

Chemsecs SIN List är kemikalievärldens mest omfattande och använda databas för skadliga ämnen, och inkluderar över 900 kemikalier som är eller snart kommer att bli förbjudna enligt EU:s REACH-lagstiftning. Ett ovärderligt verktyg för producenter och andra företag som försöker minska eller fasa ut skadliga kemikalier ur sin produktionskedja. … +

Se fler av våra case: