Om sekretess för Region Jönköpings län

En film som berör och engagerar

Vad står det i din patientjournal? Nej, det vill du förstås inte att vem som helst ska få reda på. Det vill inte Region Jönköpings län heller. Därför gav de oss på Where is my pony i uppdrag att göra en film om patientintegritet och sekretess för studenter i vården.

Utmaning

Region Jönköpings län tar varje år emot ett stort antal studenter och elever som gör sin praktik inom olika delar av hälso- och sjukvården. Eftersom de kan komma i kontakt med sekretessbelagda uppgifter är det viktigt att de förstår vad sekretessen innebär, och vilka konsekvenser det kan få om man bryter mot den. Alla elever och studenter får sedan tidigare grundläggande information om detta vid ett introduktionsmöte och det finns även ett omfattande dokument med fördjupad information. Men för att få budskapet att kännas levande, relevant och angeläget vid kommande introduktioner behövdes mer än bara fakta.

En film som väcker känslor

Hösten 2023 fick vi i uppdrag att ta fram en film som skulle användas för att informera studenter i vården om patientintegritet och sekretess. Filmen skulle visas i en kontrollerad miljö där det finns förutsättningar att få mottagarnas fulla uppmärksamhet. För att få studenterna att verkligen ta till sig budskapet valde vi att lyfta fram exempel på konsekvenser som kan uppstå om information sprids på fel sätt och hur hårt människor faktiskt kan drabbas. Vi ville inte bara få mottagarna att förstå utan också beröras på riktigt. Det blev en känslomässigt laddad film i ett återhållet tempo där bilder, musik och berättarröster samverkar på ett fint och funktionellt sätt. Where is My Pony stod för idé, manus, storyboard, regi, filmning och postproduktion. Filmningen var ett samarbete med Stommer Studios.

Ni har gjort ett fantastiskt bra jobb med mycket värme, hjärta och hjärna!

Uppdragsgivare på Region Jönköpings län

En handledning för handledare

Parallellt med filmen tog vi fram en kortfattad och lättbegriplig handledning för alla som handleder studenter i vården. Den ska fungera som en informativ komihåglista och innehåller sju viktiga punkter som rör sekretess, tystnadsplikt och patientintegritet.

Se fler av våra case inom design: