Havs- och vattenmyndigheten

Nytt år, ny kund!

Vi startar igång 2019 med att börja arbeta med nya kunden Havs och Vattenmyndigheten som vi nu ska stötta och utveckla med strategiska kommunikationstjänster. Viktiga frågor, spännande projekt och ett superbra nytt gäng att arbeta med!

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Myndigheten inledde sin verksamhet 2011 och ligger under Miljödepartementet. Huvudkontoret ligger på Gullbergs Strandgata 15 i Göteborg.

Mer om HaV här: havochvatten.se

 

 
Havsochvattenmyndigheten_whereismypony