Miljöbron

Ett aktivt uttryck för Miljöbron

Miljöbron är en av Sveriges främsta förmedlare av samarbeten mellan studenter och näringslivet. Samarbeten som skapar insikter och bygger kunskap inom hållbarhetsområdet, och driver förändring och innovation. Men det framgick inte tydligt på Miljöbrons web. Where is my pony skruvade på tonen och gav Miljöbron en mer aktiverande röst som förtydligar erbjudandet och förflyttar Miljöbron mot en mer drivande position. … +

Se fler av våra case: