Lokalt engagemang för vatten

Ett projekt för Havs- och vatten myndigheten

Design / Identitet / Kommunikationsplattform

LEVA – lokalt engagemang för vatten verkar för en vattenmiljö i balans. Projektet ska bygga upp en digital nationell stödfunktion med metoder, kunskap och erfarenheter för myndigheter, markägare och aktörer som bedriver vattenmiljöprojekt lokalt.

I en första fas tog Where is my pony fram en kommunikationsstrategi som ger projektgruppen tydliga riktlinjer för hur kommunikationen kan drivas på olika nivåer, i olika faser och omsättas i handfast kommunikation.

I nästa steg tog vi fram en grafisk profil och som ger projektets kommunikatörer förutsättningar att skapa effektiv kommunikation med tydlig identitet. Den strategiska utgångspunkten blev att stärka fokus på balans. Mellan land och vatten, men också balansen mellan olika intressen som livsmedelsproduktion, ekosystemtjänster och naturvärden.