Länsmuseerna skärper tonen

Sveriges politiker borde hamna på museum

Sveriges 24 länsmuseer samverkar för att långsiktigt säkra sin överlevnad och bibehålla sina knappa ekonomiska resurser. Som ett led i det arbetet uppstod behov av en tydlig, gemensam röst, som kunde driva strategiska frågor på ett sammanhållet sätt och stärka länsmuseernas position nationellt. Where Is My Pony fick i uppdrag att hitta den rösten, och att skapa en kampanj som kunde ta plats på politikernas agenda valåret 2022.

Framtiden behöver sin historia

Politikers kunskap om vad museerna i landet gör är låg. Då är det lätt hänt att prioriteras lågt när budgeten läggs. Samtidigt har det aldrig varit viktigare än nu för dem som har ansvar att forma vår framtid, att känna till historien. Att besöka ett museum är en utmärkt början.

Vi ville att museerna skulle kunna ställa krav, utan att uppfattas som gnälliga. Att visa på sin betydelse utan att fastna i självgodhet eller en läromästarroll.

Ett humoristiskt och lättillgängligt anslag fick öppna upp för det livsviktiga budskapet. Historien fick själv tala, genom bilder på människor ur länsmuseernas samlingar som uppfordrande spänner ögonen i oss och uppmanar oss att komma på besök.

Länsmuseerna, Sveriges största Museum

Här finns berättelserna om var vi kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Bilderna, rösterna, föremålen som ger oss perspektiv på vår egen tid. Ovärderlig kunskap för politiker och alla andra som vill vara med och forma framtiden. Välkommen på besök.

Se fler av våra case: