Tyst skog – koncept och Kampanj

Ge skogen en röst

Annonser / Biologisk mångfald / Design / Hållbarhet / Kampanj / Konceptutveckling / SoMe / Webbdesign

Sveriges största miljörörelse Naturskyddsföreningen, vill förändra bilden av den svenska skogen och arbetar för ett bevarande av skogar med hög biologisk mångfald. Svensk naturskog har minskat drastiskt, stora monokulturer har växt fram och skogen mår, kort och gott, inte bra. Where is my pony fick i uppdrag att utforma ett starkt koncept till kampanjen Tyst SkogKampanjen blev en av Naturskyddsföreningens bästa. 30 000 namnunderskrifter samlades in på rekordkort tid.

 

Vi ville skapa uppmärksamhet och engagemang för en fråga som än så länge inte riktigt hade tagit för sig i samhällsdebatten. Det var därför viktigt att skapa sence of urgency och ge kampanjen ett tydligt och starkt uttryck. 

 

Spärrbandet som gick att beställa från Naturskyddsföreningen engagerade hundratals människor, som spärrade av valda delar av skogen och delade foton på sin avspärrning i sociala media. En manifestation som blev en viktig del av kampanjen.

 

Till den digitala kampanjen gjordes korta animerade annonser med samma starka uttryck.