Naturskyddsföreningen ger skogen en röst

Framgångsrik kampanj ger skogen en röst

Sveriges största miljörörelse Naturskyddsföreningen, vill förändra bilden av den svenska skogen och arbetar för ett bevarande av skogar med hög biologisk mångfald. Svensk naturskog har minskat drastiskt, stora monokulturer har växt fram och skogen mår, kort och gott, inte bra. Where is my pony fick i uppdrag att utforma ett starkt koncept till kampanjen Tyst Skog. Kampanjen blev en av Naturskyddsföreningens bästa. 30 000 namnunderskrifter samlades in på rekordkort tid.

Nu är det bråttom

Vi ville skapa uppmärksamhet och engagemang för en fråga som än så länge inte riktigt hade tagit för sig i samhällsdebatten. Det var därför viktigt att skapa sense of urgency och ge kampanjen ett tydligt och starkt uttryck.

Manifestation

Spärrbandet som gick att beställa från Naturskyddsföreningen engagerade hundratals människor, som spärrade av valda delar av skogen och delade foton på sin avspärrning i sociala media. En manifestation som blev en viktig del av kampanjen.

Rörligt material

Till den digitala kampanjen gjordes korta animerade annonser med samma starka uttryck.

Monteridé

En skog hängs upp och ned på Centralen. Det växlar mellan natt och dag i skogen, dimman kommer och lättar. Från skogen hörs fågelsång och skogsljud som långsamt tystnar. För förbipasserande blir den upp och nervända skogen en anslående miljö som direkt skapar känslor och lockar till interaktion: gå in i, ta bilder på, fråga om. Fundera över. Inne i skogen får besökaren statistik och fakta om läget. I skogen bjuder Naturskyddsföreningen under utställningsperioden in till debatt, kortföreläsningar, pressträffar och ministermöten.

Se fler av våra case: