Kampanjkoncept

Obegränsade upplevelser på stadens museer

Kampanj / Konceptutveckling

Röhsska museet, Göteborgs Stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum säljer årligen över 70 000 årsbiljetter till sina museer. För att stärka försäljningen, gav kulturförvaltningen vid Göteborgs Stad Where is my pony i uppdrag att ta fram en kampanj. 

De tre museerna har olika inriktning och erbjuder hundratals aktiviteter och utställningar om allt från Göteborgs förhistoria till design av plast. Istället för att fokusera på museernas innehåll, valde vi att skapa igenkänning och lägga makten hos besökaren genom att visa olika möjliga reaktioner i mötet med museerna.

Uppdraget innefattade film och innehåll till sociala media, annonser och utformning av museernas årsbiljett.