Havs- och vattenmyndigheten grafisk profil

Ett enhetligt uttryck för Havs- och Vattenmyndigheten

HaV har ett brett kommunikationsbehov. Myndighetens uppdrag och roll innebär att komplex information, fakta och processer behöver förmedlas och förklaras till målgrupper med olika förkunskaper och intressen. Den grafiska profilen behöver därför vara tydlig och skapa god igenkänning, men också vara … +

Se fler av våra case: