Ny grafisk profil

Ett enhetligt uttryck för Havs- och Vattenmyndigheten

Identitet / Varumärkesutveckling
HaV har ett brett kommunikationsbehov. Myndighetens uppdrag och roll innebär att komplex information, fakta och processer behöver förmedlas och förklaras till målgrupper med olika förkunskaper och intressen. Den grafiska profilen behöver därför vara tydlig och skapa god igenkänning, men också vara tillräckligt bred för att fungera som en verktygslåda för effektiv kommunikation i många kanaler och kontexter: digitalt, rörligt, samt i fysiska möten och presentationer där fokus varierar beroende på vilken del av uppdraget kommunikationen ska stötta.
Inspiration hämtade vi från vattnets rörelser.