Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

Hur minskar man matsvinnet på ett effektivt sätt? 

Copywriting / Design / Hållbarhet / Kommunikation / Multimedia

Göteborgs Stad fokuserar på att förebygga och minska avfallet i stadens olika verksamheter. För att underlätta ett effektivt och praktiskt avfallsförebyggande arbete har staden tagit fram ett antal checklistor och vägledningar med fakta, tips och inspirerande exempel. Bland annat Göteborgsmodellen för mindre matsvinn – en framgångsrik metod som fått stadens storkök att minska matsvinnet med 50% på bara ett år! Ponnyn har varit med och bearbetat verktygen och kommunikationen.

Förutom Göteborgsmodellen för mindre matsvinn finns också checklistor och vägledningar för Det avfallssnåla kontoret och Det avfallssnåla äldreboendet. 

Vid 2016 års Återvinningsgala utsågs Göteborgs Stad till Årets förebyggare.

2018 tilldelades Förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad Miljöstrategipriset för deras strategiska förebyggande arbete med att minska mängden avfall och restprodukter från bland annat äldreboenden. Priset delas ut av Miljö & Utveckling som är en medieplattform som riktar sig till personer som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhet i svenska företag och organisationer. 

 
50procentmindre_bild3
 
50procentmindre
 
Linnerhag
 
2_matsedel_fotojohannamontell
 
checklistor
 
matsvinnsverktyg
 
Viktenavvagning
 
 
tshirt