Göteborgs Stad bäst på förebyggande avfallsarbete

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Copywriting / Design / Hållbarhet / Kommunikation / Multimedia

Förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg Stad fokuserar på att förebygga och minska avfallet i stadens olika verksamheter. För att underlätta ett effektivt, praktiskt avfallsförebyggande arbete har förvaltningen tagit fram ett checklistor och vägledningar med fakta, tips och inspirerande exempel. Bland annat Det avfallssnåla kontoret, Det avfallssnåla äldreboendet och Göteborgsmodellen för minskat matsvinn. Vid 2016 års Återvinningsgala utsågs Göteborgs Stad till Årets förebyggare. På Where is My Pony är vi stolta över att ha varit med och utvecklat verktygen.

 
Årets förebyggare 2016
checklistor
70% mindre matsvinn
 
Viktenavvagning
 
2_matsedel_fotojohannamontell
mätsidor
 
tshirt